Home » Test nga kimia

Etiketë: Test nga kimia

Si prodhohet giza në furrënaltë?

Si prodhohet giza furrënaltë?

Giza prodhohet furrënaltë me anë shkrirjes përzierjes lëndëve para përbëra nga a)xehja e hekurit , b)lënda shkrirëse c) lënda e djegshme.

Reklama

Cilat janë aliazhet e hekurit dhe çfarë është sasia e karbonit në këto aliazhe ?

Cilat janë aliazhet e hekurit dhe çfarë është sasia e karbonit këto aliazhe ?

Giza është aliazh i hekurit i cili përmban tepër se 1,7%karbon. Çeliku është aliazh i hekurit i cili përmban me pak se 1,7% karbon.

Si quhet shkenca e cila merret me përfitimin dhe përpunimin e metaleve dhe si ndahen ?

Si quhet shkenca e cila merret me përfitimin dhe përpunimin e metaleve dhe si ndahen ?

Quhet Metalurgji e cila ndahen ne dy degë mëdha : Metalurgji zezë është metalurgjia e hekurit dhe aliazheve metalike te tij si gizë,celik,ferrokrom etj dhe metalurgji e metaleve me ngjyrë (Cu,Ni,Al,Zn,Pb etj) dhe metaleve te rralla fisnike .

Cilat janë vetitë karakteristike të metaleve ?

Cilat janë vetitë karakteristike metaleve ?

Kanë shkëlqim metalik , përkatësisht kanë aftësi mira reflektimit, nuk janë tejdukshëm (me përjashtim folieve shumë holla arit dhe argjendit) temperaturë mjedisit janë gjendje agregate ngurtë (me përjashtim merkurit) kanë fortësi theksuar dhe pika larta vlimit (me përjashtim merkurit,ceziumit,franciumit dhe galiumit) janë përcues mirë rrymës elektrike dhe farkohen lehtë.