Home » Terminologji mjekësore

Etiketë: Terminologji mjekësore

Çka është Makro dhe mikroskopia?

Makro dhe mikroskopia është preparimi i hollë i indeve me anën e instrumenteve optike si edhe me ujin bie pika – pika.
qka eshte Makro dhe mikroskopia ,Cka eshte Makro dhe mikroskopia ,ceshte Makro dhe mikroskopia,cfare eshte Makro dhe mikroskopia ,qeshte Makro dhe mikroskopia,definicioni Makro dhe mikroskopia, perkufizimi Makro dhe mikroskopia,shpjegimi Makro dhe mikroskopia,qka kuptojm me Makro dhe mikroskopia, qka nenkuptojm me Makro dhe mikroskopia,nenkuptimi Makro dhe mikroskopia,kuptimi i fjales Makro dhe mikroskopi

Reklama

Çka është diseksioni?

Diseksioni është ndarja e indeve dhe hapja e kaviteteve trupit, pra ndarja e kufomës pjesë dhe prej nga rrjedh edhe emri anatomi (anatemno – prerje – greqisht).

Me anën e kësaj metode, duke përdorur instrumente anatomike (pincet, skalpel, gërshër …etj.) bëhet preparimi i organeve dhe i indeve.

qka eshte Diseksioni ,Cka eshte Diseksioni ,ceshte Diseksioni,cfare eshte Diseksioni ,qeshte Diseksioni,definicioni Diseksioni, perkufizimi Diseksioni,shpjegimi Diseksioni,qka kuptojm me Diseksion, qka nenkuptojm me Diseksion,nenkuptimi Diseksioni,kuptimi i fjales Diseksion

Çka është Anomalia?

Çka është Anomalia?

1. Anomalia është shmangie nga rregulli i zakonshëm, zhvillim
jonormal; diçka është jashtë rregullit caktuar,
nuk shkon si duhet, çrregullim. Anomali trupore.
Anomali punë. Sjell anomali. Mënjanoj
anomalitë.

2. spec. Anomalia është shmangie nga një madhësi a nga një
drejtim i përcaktuar ose mesatar. Anomali optike.
Anomali magnetike. 
qka eshte Anomalia ,Cka eshte Anomalia ,ceshte Anomalia ,cfare eshte Anomalia ,qeshte Anomalia ,definicioni Anomalia , perkufizimi Anomalia ,shpjegimi Anomalia ,qka kuptojm me Anomali, qka nenkuptojm me Anomali ,nenkuptimi Anomalia ,kuptimi i fjales Anomali

Çka është koilonychia ?

Çka është koilonychia ?

Koilonychia është shprehje për thonjë trajtë lugës.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,koilonychia,koilonychi

Çka është kseroderma ?

Çka është kseroderma ?

Kseroderma është sëmundje e lëkurës e karakterizuar nga tharja, ashpërsimi dhe formimi i deskuamacioneve .

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,kserodermia,kserodermi,kseroderma,kserodermat,kserodermat

 

Çka është kseroftalmia ?

Çka është kseroftalmia ?

Kseroftalmia është thatësi e syrit apo saktësisht tharje e konjuktivës dhe e kornesë.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,xerophthalmia,kseroftalmi,kseroftalmia,xeroftalmi

Çka është kserostomia ?

Çka është kserostomia ?

Kserostomia është tharje e gojës nga mungesa e sekrecionit normal pështymës.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,kserostomia,kserotomi,xerostomia,xerostomy

Çka është cikatriksi(keloidi) apo vraja ?

Çka është cikatriksi(keloidi) apo vraja ?

Cicatrix (keloid)­ vraja është efloreshencë sekondare; mund jetë cikatriks atrofik dhe hipertrofik ku janë reduktuara fijet elastike dhe shumohen fijet e kolagjenit.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,cikatriksi,keloidi,vraja,cikatriks,keloid,vraje

Çka është sclerosis ?

 Çka është sclerosis ?

Sclerosis është sipërfaqe nga epiderma atrofike si pasojë e shtimit fijeve kolagjenit dhe lëkura është e fortë, e zbehtë, e ftohtë, e cila këtu e humb reliefin sipërfaqësor.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,sclerosis,scleroza,skleroza,skleroze

Çka është atrofia në dermatologji ?

Çka është atrofia dermatologji ?

Atrophia (atrofia) është pasojë e hollimit shtresave lëkurës; lëkura është e hollë, ka shkëlqim, është e tejdukshme, pa pilozitet dhe lehtë mblidhet.

Cka,qka,ceshte,cfare,qeshte,çka,çfarë,domethene,dmth, do te thote, definicioni, perkufizimi,shpjegimi, kuptojm,shqip,nenkuptojm,nenkuptimi, eshte,quajme, quhet, kuptimi i fjales, domethnja e fjales, jane, kuptojme me fjalen, termi,paraqet, kuptimi, paraqesin, nocioni, perkufizimi,paraqet,perkufizon,definicioni,definimi,cka kuptojme me termin, cfare do te thote fjala,atrofia,atrofite,atrofia shqip