Home » Lojra dhe Kuize


lojra+dhe+kuize Lojra dhe Kuize

Mjafton klikoni mbi titullin e lojës hapet loja përkatëse 


Zinku – Kuiz nga Kimia

Water, pH and Macromolecules – part two

Water, pH and Macromolecules – part three

Water pH and Macromolecules 1

Vetura e verdhë

Veprat letrare

The Nature of Biology

The flags of Balkan Peninsulaa

Stinët e vitit në gjuhën angleze

Shumëzimi me 10

Shumëzimi me 8

Shumëzimi me 7

Shumëzimi me 6

Shumëzimi me 5

Shumëzimi me 4

Shumëzimi me 2

Shumëzimi me 1

Shenjat e Komunikacionit

Shenjat e komunikacionit – Pjesa e tretë

Shenjat e Komunikacionit 2

Shenjat e Komunikacionit

Sëmundjet infektive – Pjesa e tretë

Sëmundjet infektive – Pjesa e parë

Sëmundjet infektive – Pjesa e dytë

Rapitful Medika

Quiz about rocks

Quiz about cells

Quiz about Brazil

Plumbi – Kuiz nga Kimia

Pjesët e trupit – Anglisht – Pjesa e parë

Pjesët e trupit – Anglisht – Pjesa e dytë

Pediatria – Pjesa e parë

Otorinolaringologjia – Pjesa e parë

Oftalmologjia- pjesa e parë

Oftalmologjia- pjesa e dytë

Numrat anglisht nga 1 deri 10

Natriumi – Kuiz nga Kimia

Muret_e_kanalit_inguinal

Muajt e vitit ne gjuhen angleze

Kuizi_veprat_letrare

Kuizi shumëzimi me 9

Kuizi shumëzimi me 3

Kuizi Shkolla ime

Kuizi Matematika – pjesa e tretë

Kuizi Matematika – pjesa e tetë

Kuizi Matematika – pjesa e shtatë

Kuizi Matematika – pjesa e pestë

Kuizi Matematika – pjesa e parë

Kuizi Matematika – pjesa e nëntë

Kuizi Matematika – pjesa e katërt

Kuizi Matematika – pjesa e gjashtë

Kuizi Matematika – pjesa e dytë

Kuizi Kimia pjesa e tretë

Kuizi Kimia pjesa e dytë

Kuizi Kimia – pjesa pestë

Kuizi Kimia – pjesa gjashtë

Kuizi Kimia – pjesa e tetë

Kuizi Kimia – pjesa e shtatë

Kuizi Kimia – Pjesa e parë

Kuizi Kimia – Pjesa e nëntë

Kuizi Kimia – pjesa e katërt

Kuizi Kimia – Pjesa e dhjetë

Kuizi Kimia – Pjesa e 21

Kuizi Kimia – Pjesa e 20

Kuizi Kimia – Pjesa e 19

Kuizi Kimia – Pjesa e 18

Kuizi Kimia – Pjesa e 17

Kuizi Kimia – Pjesa e 16

Kuizi Kimia – Pjesa e 15

Kuizi Kimia – Pjesa e 14

Kuizi Kimia – Pjesa e 13

Kuizi Kimia – Pjesa e 12

Kuizi Kimia – Pjesa e 11

Kuizi Informatika – Pjesa e parë

Kuizi Historia – Pjesa e parë

Kuizi Gjuha gjermane – Pjesa e parë

Kuizi Gjuha angleze – pjesa e tetë

Kuizi Gjuha angleze – pjesa e shtatë

Kuizi Gjuha angleze – pjesa e pestë

Kuizi Gjuha angleze – pjesa e parë

Kuizi Gjuha angleze – pjesa e katërt

Kuizi Gjuha angleze – pjesa e gjashtë

Kuizi Gjuha angleze – pjesa e dytë

Kuizi Fizika – pjesa e tretë

Kuizi Fizika – pjesa e tetë

Kuizi Fizika – pjesa e shtatë

Kuizi Fizika – pjesa e pestë

Kuizi Fizika – pjesa e parë

Kuizi Fizika – pjesa e katërt

Kuizi Fizika – pjesa e gjashtë

Kuizi Fizika – pjesa e dytë

Kuizi Biologjia – Pjesa e tretë

Kuizi Biologjia – Pjesa e tetë

Kuizi Biologjia – Pjesa e shtatë

Kuizi Biologjia – Pjesa e pestë

Kuizi Biologjia – Pjesa e nëntë

Kuizi Biologjia – Pjesa e katërt

Kuizi Biologjia – Pjesa e dytë

Kuizi Biologjia – Pjesa e dhjetë

Kuizi Biologjia – pjesa e 21

Kuizi Biologjia – pjesa e 20

Kuizi Biologjia – pjesa e 19

Kuizi Biologjia – pjesa e 18

Kuizi Biologjia – pjesa e 17

Kuizi Biologjia – pjesa e 16

Kuizi Biologjia – pjesa e 15

Kuizi Biologjia – pjesa e 14

Kuizi Biologjia – pjesa e 13

Kuizi Biologjia – pjesa e 12

Kuizi Biologjia – pjesa e 11

Kuizi Biologjia – Pjesa e 6

Kuizi Autoshkolla – Testi 1

Kuiz për Australinë

Kuiz nga Biologjia pjesa e parë

Kuiz nga Biologjia 6

Kuiz anglisht për klasën e 6

Kryeqytetet e Ballkanit

Kryeqytetet – pjesa e parë

Krimbi 3D

Kerri rapitful

Kalciumi – Kuiz nga Kimia

Introduction to Biology

Gjuhë dhe Letërsi – Pjesa e tretë

Hashim Thaçi -Jigsaw Puzzle

Hekuri – Kuiz nga Kimia

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e tetë

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e shtatë

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e pestë

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e parë

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e nëntë

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e katërt

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e 16

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e dhjetë

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e gjashtë

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e 13

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e 12

Gjuhë dhe letërsi – Pjesa e 11

Gjuhë dhe letersi – Pjesa e 14 Gjuhe dhe letersi 15

Gjuha shqipe – Pjesa e parë

Gjuha dhe letërsia – Pjesa e dyte Fizika 9

Emrat e kafshëve në gjuhën angleze – Pjesa e dytë

Emrat e kafshëve në gjuhën angleze

E pabesueshme por e vërtetë – pjesa e parë

Ditët e javës në gjuhën angleze

Bathroom- Anglisht

Bathroom – Gjermanisht

Bakri – Kuiz nga Kimia

Anatomia e këmbës – Pjesa e parë

Alumini – Kuiz nga Kimia

Albania Quiz

 

Reklama