Home » Glossary » U

U

U <i>I1. Një nga zanoret e gjuhës shqipe dhe shkronja e tridhjetë e alfabetit saj, e cila shënon këtë zanore. Zanorja u. Tingulli u. Shkronja u.
2. si em. f. Zanorja dhe shkronja u. U- ja e vogël (e madhe). U- ja e dorës (e shtypit).
U- ja nistore.
U <i>IITrajtë e shkurtër e përemrave vetor ATA, ATO rasën dhanore. U dhashë librin. U thashë vinin. U çova fjalë. U erdhi mirë.
U <i>III pj.Përdoret përpara foljeve pësore dhe vetvetore për ndërtuar trajtat e kohës kryer thjesht, mënyrës dëshirore e përcjellores e paskajores. U nis. U derdh. U lanë. U shpall. U bëftë! Duke u përpjekur. Për t’u shqyrtuar.
U <i>IV pasth.1. Përdoret për shprehur habi, kur ndodhemi përpara një papriture ose para diçkaje jo zakonshme; ua. U, sa gëzove! U, sa mirë! U, nga erdhi ky? U, si qenka bërë! U, more djalë!
2. Përdoret kur kujtohemi papritur për diçka; ah. U, po! U, dale se harrova! U, prit, se do jap diçka!
3. Përdoret kur shprehim dhembje ose pakënaqësi për diçka papëlqyeshme; uh. U, sa dhemb! U, shkretën! U, ta kisha ditur parë! U, ç’ gjeti!

Reklama