Home » Glossary » Tjetër

Tjetër

TJETËR <i>pakuf.1. I njëjtit lloj me atë na është dhënë a kemi, por jo ky kam; i po kësaj klase, por s’është ose s’është ndonjëri nga ne. Mori një libër tjetër. Shkoi dhomën tjetër. U fsheh një vend tjetër. Ma tha një burrë tjetër. Do vij një ditë tjetër. S’ka tjerë, janë gjithë.
2. kryes. mbeten nga një numër frymorësh a sendesh një klase, veç atij pse atyre përmendëm. Dy djem kanë filluar punën, kurse fëmijët e tjerë venë shkollë. Lepuri tjetër mbeti vend. S’na mbeti gjë tjetër, veçse urojmë .. . S’kisha gjë tjetër për shtuar.
3. vjen menjëherë pas këtij, ndjek nga rendi këtë fundit, vijues, ndjekës, pasues. Një çështje tjetër për shqyrtim. Pika tjetër e rendit ditës. Orën (ditën, javën, muajin, vitin) tjetër. Herën tjetër. Radhën tjetër.
4. I ndryshëm nga qenia a nga sendi përmendim, jo i tillë si ky kemi, i ndryshëm nga ky. Ngjyrë tjetër. Natyrë tjetër. Ka karakter tjetër. Kjo është diçka tjetër. Tjetër njeri qenka ky. Utjetër vajzë. Kam një mendim tjetër për këtë çështje. Është tjetër punë ajo. Ishte kohë tjetër. Si tjetër duket ky. A ka mendim (propozim) tjetër? E përmblodhi me fjalë tjera.
5. është anën e kundërt ose përkundërt; a përballë; i anës matanë; i përkundërt, i kundërt (edhe fig.). anën ( bregun, krahun) tjetër. Ana tjetër e çështjes. Nga ana tjetër, duhet pasur parasysh se…
6. përd. em. sipas kuptimeve përemrit pakufishëm. Tjetra u thye. S’do t’ia dijë tjetri fare. tjerë u ngjitën lart. Ai tjetri është i mirë. Merr edhe një tjetër. Ca tjerë hidhnin valle. Kujdesu për tjetrin. U bë shok me një tjetër. Herë me njërin, herë me tjetrin. Vjen tjetri e shqetëson kot! S’di ç’ thotë tjetri. Edhe ai si gjithë tjerët.
* Mbanë tjetër ndërm. shih te MBANË. Ndërmjet (midis) tjerave…. (ndër tjera. … ) bashku me ato janë përmendur a dihen, ndërmjet gjërave po atij lloji. Përveç tjerave.. . veç gjërave dihen, veç disa gjërash, arsyesh etj. s’ka nevojë t’i përmendim. Veç tjerave shih te VEÇ. Del mbi tjerët shih te DAL. Me fjalë tjera.. shih te FJAL/Ë, ~A. Tjetër gjë shih te GJË, ~JA. Tjetër hesap (ai) shih te HESAP, ~I. Tjetër për tjetër krejt ndryshe. Ha bukë veç tjerëve shih te VEÇ. Është terezi tjetër shih te TEREZI, ~A. Mend për tjetër herë shih te MEND, ~ . E shoh me një sy tjetër e gjykoj ndryshe nga sa e gjykoja parë, e vlerësoj ndryshe. Lodra bie për tjetër valle.

Reklama