Home » Glossary » Tij

Tij

TIJ <i>pron.TIJ (e), ( me emra pashquar TIJ).
1. i përket atij, pronari i cilit është ai, e ka ai për vete. Shtëpia e tij. Libri (lapsi) i tij. Kostumi i tij. Këpucët e tij.
2. ka bëjë me atë, ka lidhje ngushta gjaku, farefisnie a ndonjë lidhje tjetër me atë. Babai (gjyshi, djali, vëllai, nipi) i tij. Nëna (motra, tezja, kushërira) e tij. Fqinjët e tij. Drejtori (përgjegjësi, mësuesi) i tij. Nxënësit (studentët) e tij.
3. cilit i përket edhe ai, pjesëtar i cilit është edhe ai, cilin bën pjesë edhe ai; e drejton ai, krye cilit është ai. Qyteti (fshati) i tij. Vendi i tij.
Atdheu i tij. Brezi i tij. Moshatarët e tij. kohën e tij. Sektori i tij. Brigada e tij.
4. e ka ai, është tek ai; e dallon atë, i përket atij dhe e karakterizon atë; lidhet me atë, është a bëhet për atë. Trupi (shtati) i tij. Sytë (flokët) e tij. Zëri i tij. Vullneti i tij. Nderi i tij. Dëshira e tij. Sëmundja e tij. Mosha e tij.
Për mirën e tij.
5. është përgatitur a është hartuar prej atij, e ka bërë ose e bën ai, del a krijohet pari nga ai; e ushtron ai. Tregimi (romani) i tij. Vepra e tij. Fjalimi i tij. Mendimi i tij. Ideja e tij. Qe gabimi i tij.
Ishte nën kujdesin (nën mbikëqyrjen) e tij.
6. i pëlqen shumë atij, e do ose e ka qejf shumë se tjerët.
Kënga e tij. Gjella e tij. Sporti i tij.
7. si em. TIJ, ~I (i) m., TIJ, ~A (e) f. TIJ, ~ () m., TIJA, ~T () f.
Njeri i afërt, me cilin ka lidhje gjaku, farefisnie ose lidhje ngushta miqësie; njeri, cilin e do dhe cilit i beson shumë. Është një i tij. Erdhën tijtë ( tijat). Fituan tijtë.
8. si em. TIJA (e) f. TIJAT (). Dëshira e vullneti i atij, ajo do ai; ajo e dallon a e karakterizon atë; diçka është veti e tij a ves i tij; diçka mendon a kërkon ai ose ka bërë ai. Bëri tijën. Vijon tijën. Ngul këmbë tijën. S’heq dorë nga e tija. Do t’i shkoj gjithnjë e tija. I ranë tijat. Ka edhe ai tijat.
9. Përd. em. sipas kuptimeve 1-6 përemrit pronor.
* Erdhi dita e tij shih te DIT/Ë,~A. Bufi mburr zogjtë e tij iron. shih te BUF,~I.

Reklama