Home » Glossary » Tha

Tha

THA: Nga folja kalimtare THEM vetën e tretë njëjës kohës kryer thjeshtë mënyrës dëftore. a. Shpreh diçka me fjalë ose me shkrim, as, shprehem, njoftoj diçka; i jap, i çoj fjalë dikujt, lajmëroj; i jap a i njoftoj dikujt një udhëzim, një urdhër, një porosi etj., porosit; urdhëroj, njoftoj një vendim. Ua tha vendimin. b. bised.
Tregoj diçka me fjalë, rrëfej; recitoj, shqiptoj. Na tha një përrallë (një histori një vjershë).

Reklama