Home » Glossary » Sipas

Sipas

SIPAS <i>parafj.Përdoret me një emër a përemër rasën rrjedhore për treguar bashku me :
1. Dukurinë, përputhje me cilën ose bazë cilës bëhet një veprim ose paraqitet një gjendje; pajtim me diçka. Sipas planit. Sipas ligjit (rregullave). Sipas parashikimit. Sipas marrëveshjes. Sipas këshillave dikujt. Sipas dëshirës (qejfit).

2. Burimin nga vjen një lajm a një njoftim. Sipas gazetave. Sipas agjencisë lajmeve. Sipas thënieve (fjalëve) . . . Sipas lajmeve fundit. Sipas parashikimeve stacionit meteorologjik.

3. Sendin a dukurinë, shërben si bazë për përpjesëtimin e një veprimi. Sipas trupit. Sipas madhësisë (lartësisë). Sipas mundësisë. Sipas punës. Sipas nevojave. Sipas kokës edhe festen.

4. Dukurinë, varësi nga e cila bëhet diçka. Sipas rastit (rrethanave). Sipas gjendjes.

5. Bartësin e një mendimi a pikëpamjeje. Sipas meje (teje, nesh…). Sipas mendimit tonë.

Reklama