Home » Glossary » Saj

Saj

SAJ <i>pron.1. i përket asaj, pronare e cilit është ajo, e ka ajo për vete. Shtëpia e saj. Librat e saj. Çanta e saj. Këto pjesë janë sajat.
2. ka bëjë me një njeri seksit femëror, ka lidhje ngushta gjaku, farefisnie a ndonjë lidhje tjetër me ; i takon asaj. Babai (gjyshi, vëllai) i saj. Nëna (motra, vajza, kushërira) e saj. Fqinjët e saj. Bijtë (fëmijët) e saj.
3. cilit i përket edhe ajo, pjesëtar i cilit është edhe ajo, cilin bën pjesë edhe ajo; e drejton ajo, krye cilit është ajo. Qyteti (fshati) i saj. Vendi i saj.
Kooperativa e saj. Nxënësit e saj. Brezi i saj. kohën e saj.
4. e ka ajo, është tek ajo; e dallon atë, i përket asaj dhe e karakterizon atë; lidhet me atë, është a bëhet për atë. Trupi (shtati) i saj. Sytë (flokët) e saj. Zëri i saj. Dëshirat e saj. Mosha e saj. Për mirën e saj.
5. është përgatitur a është hartuar prej asaj; e ka bërë ose e bën ajo, del a krijohet pari prej asaj; e ushtron ajo. Vepra e saj. Libri i saj i parë. Mendimi i saj. Gabimi i saj.
6. i pëlqen shumë asaj, e do a e ka qejf ajo shumë se diçka tjetër.
Kënga e saj. Gjella e saj.
7. si em. SAJA (e) f. SAJAT (). Dëshira a vullneti i saj, diçka do ose mendon ajo; diçka e dallon a e karakterizon atë; diçka është veti e asaj a ves i asaj. Bën sajën. Ngul këmbë sajën. S’heq dorë nga e saja. Do t’i shkojë gjithmonë e saja. Ka edhe ajo sajat. E bëri sajën (natyra, sëmundja, koha …) veproi një mënyrë caktuar, siç është e rregull dhe e përhershme për .
8. Përd. em. sipas kuptimeve 1-6 përemrit pronor.
Reklama