Home » Glossary » Presidenti

Presidenti

PRESIDENT <i>m.1. Ai zgjidhet për drejtuar një organizatë a një institucion politik e shoqëror rëndësishëm; kryetar. President i Federatës Botërore Shahut.
2. Kryetari i shtetit disa vende me regjim republikan, i zgjedhur për një kohë caktuar. Presidenti i republikës.
PRESIDENTE <i>f.Fem. e PRESIDENT,~I Presidentja e Këshillit Përgjithshëm.
Reklama