Home » Glossary » Por

Por

POR <i>I m. libr. kryes.1. Vrima shumë imëta lëkurën e njeriut ose kafshëve; vrima shumë vogla diçka. Poret e lëkurës. Poret e guaskës vezës. Trup me pore. Hapen (lirohen) poret.
2. fig. Vrimë, hapësirë shumë e vogël; pjesë përbërëse e diçkaje; qelizë. Poret e jetës. Poret e shoqërisë.
POR <i>II m.Hallkë e hekurt i vihet boshtit rrotave qerres.
POR <i>III m.Sobë, stufë.
POR <i>lidh.shih PO 1-7. Erdhi, por pak vonë. Liria nuk dhurohet, por fitohet me gjak. fj. u.
E bënte punën, por me shtyrë. Duket, por vetëm njërën anë. Ata nuk e ulën, por përkundrazi e shtuan vrullin punë. Do ta fillosh, por kohën kur jem edhe unë. Kjo fitore e madhe do jetë mburrje jo vetëm për ju, por për gjithë. Por do vijë një ditë .. . Por ta dinë mirë ata seUnë shkoj, por vijë edhe ai me mua.

Reklama