Home » Glossary » Pas

Pas

PAS <i>m. sport.1. Pasim. Pas i gjatë (i shkurtër). Pas i gabuar.
2. Topi i kalohet një lojtari tjetër futboll, basketboll etj. I dha shokut një pas.
PASI. ndajf.
Prapa. Mbeti pas. E la pas. U kthye pas. Iu vu (iu qep) pas dikujt e ndoqi, e gjurmoi. Erdhi me dy veta pas. Nuk do njeri pas. E takoi pak pas. E ka orën pas. E la për pas. Është shumë pas krahasim me shokët. Nuk la njeri pas.
II. parafj. Përdoret me një emër a përemër rasën rrjedhore shënon:
1. Njeriun, sendin etj., anën e prapme cilit ndodhet dikush ose gjendet a bëhet diçka, prapa; kund. përpara. Pas shtëpisë. Pas meje. Njëra pas tjetrës radhë, vendosura njëra prapa tjetrës. Fill pas tij.
2. Njeriun, sendin etj. drejtim me cilin lëviz dikush a diçka nga prapa, ose cilin e ndjek dikush a e shoqëron dikush duke ecur prapa tij. Ecte (vraponte) pas tij. I shkonte pas gjurmëve. Pas meje! komandë për ta ndjekur atë niset një drejtim.
3. Kohën, ngjarjen, datën etj. shtrihet si periudhë përpara se diçka tjetër ose paraprin diçka mëvonshme. Pas dreke. Pas mbledhjes. Pas kongresit.
Pas luftës. Pas shfaqjes. Pas mbarimit punës. Pas pak kohe pa kaluar shumë kohë. Pas një viti. U botuan pas vdekjes.
4. Kohën vijon duke u nisur nga e tanishmja. Do vijë pas një jave. Do mbarojë pas një viti.
5. Njeriun, me cilin është i lidhur a për cilin bën shumë dikush; punën a diçka tjetër e do shumë dikush. I dhënë pas djalit. Është i lidhur shumë pas punës. Është i dhënë pas muzikës. Bën shumë pas tij.
6. Diçka, sipas cilës bëhet një punë a një veprim; sipas. Pas këshillës tij.
E hidhte këmbën pas muzikës. Pas zakonit vjetër. Pas porosisë i dhanë.
Pas dëshirës tij. Pas mendjes sime.
7. bised. Dikë, me anën e cilit dërgohet diçka a bëhet një punë; nëpërmjet, me.
I çova fjalë pas shoqes.
8. Një kohë vijon me ndërprerje, një veprim i cili përsëritet tepër a e kalon masën. Kohë pas kohe. Herë pas here. Mbledhje pas mbledhjeje. Lëshime pas lëshimesh.
* Flet (vepron) pas (prapa) krahëve shih te KRAH, ~U 3. Pas (prapa) perdes libr. shih te PERD/E,~JA 11. Brez pas brezi shih te BREZ,~I 7. Dorë pas dore shih te DOR/Ë, ~A. Hap pas hapi shih te HAP,~I. I bie pas (prapa) dikujt a diçkaje kujdeset për dikë a për diçka vazhdimisht vejë rregull, përmirësohet, zgjidhet etj.; interesohet, e ndjek. I rëntë (i ardhtë) pas veshit (pas qafës). mallk. shih te VESH,~I. Ipas dore shih te DOR/Ë,~A. Shkojnë pas qerres dikujt (lidhen pas qerres dikujt, ndjekin pas qerren e dikujt) shih te QERR/E,~JA. S’kishte gjë pas shpirtit shih te SHPIRT,~I.
Reklama