Home » Glossary » Ose

Ose

OSE <i>lidh.1. Përdoret (edhe e përsëritur) për lidhur dy gjymtyrë një fjalie a dy fjali, veçohen njëra nga tjetra, kundërvihen nga kuptimi a këmbehen me njëra-tjetrën. Njëri ose tjetri. Këtë ose atë. Ose unë ose ti. Ose kështu ose ashtu. Ose lexon ose shkruan.
2. Përdoret, kryesisht e përsëritur, për lidhur dy gjymtyrë një fjalie a dy fjali, përjashtojnë njëra-tjetrën; o. Ose tani ose kurrë. Ose sot ose asnjë herë. Ky ose ai.

Reklama