Home » Glossary » Nuk

Nuk

NUK <i>pjes.1. Përdoret për mohuar plotësisht kuptimin e shprehur nga një folje. Nuk vij. Nuk shkoi. Nuk dorëzohet. Nuk i hedh armët. Nuk ka rëndësi.
2. bised. Përdoret bashkë me pjesëzën «para» për ta shprehur mohimin mënyrë zbutur. Nuk para i pëlqen. Nuk para ia ka (ia do) qejfi.
3. Përdoret disa fjali pyetëse, nga cilat pritet përgjigje pohuese; përdoret për përforcuar pohimin një fjali pyetëse a habitore. A nuk thashë?
A nuk e dije ti? Ku nuk ka qenë! Çfarë nuk nxori nga goja!
4. Përdoret para një foljeje për zbutur kërkesën ose urdhrin; as. A nuk vjen edhe ti? Nuk ia merrni këngës edhe ju! Nuk thua, pse u vonove?
* Sa nuk … gati sa, pothuaj.

Reklama