Home » Glossary » Ne

Ne

NE <i>vetor.(NEVE, tr. e shkurt. NA; NE, tr. e shkurt. NA; NESH).
1. Përdoret nga ai flet, duke përfshirë veten bashku me një tjetër ose me njerëzit e tjerë grupit ku bën pjesë. Ne mësojmë (punojmë). Varet nga ne (prej nesh). Vjen pas nesh. Punon me ne. Banon te ne.
2. Përdoret i ndjekur nga një emër për dalluar folësin bashku gjë grup njerëzish janë nga i njëjti vend ose kanë prejardhje përbashkët, moshë afërt, pikëpamje, interesa etj. njëjta. Ne shqiptarët. Ne korçarët (vlonjatët, shpatarakët…). Ne punëtorët. Ne rinjtë. Ne pleqtë. Ne ndërmarrjes ( kooperativës).
3. zyrt. Përdoret për treguar përfaqësuesit e një organi drejtues një institucioni. Ne, si këshill popullor (si komitet ekzekutiv…).
4. Përdoret vend përemrit unë, shenjë thjeshtësie, nga autori i një vepre ose për ta bërë pjesëmarrës mendim e parashtrim dëgjuesin e lexuesin. Ne kemi thënë (kemi theksuar, jemi përpjekur, mendojmë se…). Ne pamë se… Ne do shohim poshtë…
5. Përdoret si shumës madhërie nga mbretër, perandorë etj. kur shprehen vetën e parë. Larg nesh! shih te LARG. Le mbesë ndërmjet (midis) nesh! shih te MBES.

Reklama