Home » Glossary » Na

Na

NA <i>I1. Trajtë e shkurtër e përemrit vetor NE rasat dhanore e kallëzore.
Na tha se… Na dha librat. Na jep zemër. Na gëzoi pa masë.
2. Përdoret rasën dhanore për shprehur një farë qëndrimi afërt folësit ndaj asaj ndodh, për përforcuar shprehjen e veprimit ose për ironi. Na ishte ç’na ishte. Na shkon aty një plak. Na u kthye dimri. Pa shiko ç’na qenka!
NA <i>II pasth. bised.1. Përdoret kur i japim dikujt diçka, me kuptimin «merre», «urdhëro». Na librin. Na merre. Na edhe një.
2. Përdoret për tërhequr vëmendjen e dikujt ose për ta thirrur. Na, more ti!
Na, moj vajzë, eja këtu!
NA <i>III pj.1. Përdoret kur duam vëmë dukje diçka nuk e pritnim ose nuk e dëshironim; ja. Na edhe një përrua pret udhën. dëgjoja ty e, na tashti, se ç’ gjeti.
2. Përdoret për vënë dukje një send, një gjendje a një veprim me përmasa na habitin ( kuptimin «kaq, aq», duke e shoqëruar zakonisht me lëvizje duarve). E kishin gjoksin na-a! Na ta bësh dhëmbin! I hapi sytë na!
3. Përdoret shprehjet shoqërojnë lëvizjen e pëllëmbës kur i japim dikujt munxët. Na, plaçin sytë!

Reklama