Home » Glossary » Ky

Ky

KY <i>dëft.1. Tregon një frymor a një send ( shënuar nga një emër i gjinisë mashkullore) ndodhet afër folësit ose bashku me ; zëvendëson një emër gjinisë mashkullore, numrin njëjës, përmendet çastin kur flasim ose është përmendur pak parë; kund. ai. Ky këtu. Ky libër (laps, stilograf).
2. Tregon njërin prej dy frymorëve ose sendeve ( shënuar nga emra gjinisë mashkullore), krahasohen, përqasen a kundërvihen; kund. ai. Nga ky ose nga ai kënd vështrimi. këtë ose atë rast. këtë ose atë lëmë. këtë ose atë anë.
3. Përdoret me një emër për përcaktuar mirë kohën shënohet nga emri, është përmendur pak parë ose çastin kur flasim; kund. ai. Këtë vit. Këtë dimër. Këtij behari. këtë çast.
4. Përdoret për treguar ose për zëvendësuar një frymor, një send etj. me një cilësi a tipar caktuar, është përmendur pak parë ose për cilin po flitet. Punëtori është ky.
5. bised. Përdoret para një emri gjinisë mashkullore numrin njëjës për përforcuar një tipar a një vlerësim tij. Ky farë djali. S’e kuptoj çfarë kërkon ky djalë.

Reklama