Home » Glossary » Kishte

Kishte

KISHTE:1. kal. Nga folja KAM vetën e tretë njëjës kohës pakryer dëftores. a.Zotëroj diçka; jam pronar i diçkaje; është imi, përket mua; është familjen time, bashkëjeton me mua ose është lidhje ngushta me mua. Kishte një kopsht vogël. Kishte çiigje (fabrika). b. Jam a bie një gjendje caktuar lidhur me një punë ose me një çështje; gjendem, ndodhem ( një gjendje caktuar ose një vend caktuar). E kishte vështirë? c. vet. veta III. Është me përmasa caktuara, është një madhësi a sasi caktuar; është me një ose me disa njësi a pjesë, përmban një gjë a disa gjëra; përbëhet. Zinxhiri kishte dhjetë hallka. Pallati kishte pesë kate. c. pavet. Ndodhet, gjendet; është. dhomë kishte shumë njerëz. ç. E quaj, e vlerësoj, e
çmoj. E kishte si perëndi. d. Përdoret si folje ndihmëse për ndërtuar kohët e përbëra foljeve veprore dhe foljes jam. Kishte qenë.

Reklama