Home » Glossary » Këto

Këto

KËTO <i>dëft.1. Tregon frymorë a sende ( shënuar nga emra gjinisë femërore) ndodhen afër folësit se frymorët a sendet e tjera atij lloji; zëvendëson një emër gjinisë femërore ( numrin shumës), përmendet çastin kur flasim ose është përmendur pak parë; kund. ato. Këto këtu. Ja këto. Këto vajza. Këto dokrra. Këto lule. Këto përpjekje. – Cilat pëlqejnë?- Këto.
2. Përdoret me një emër gjinisë femërore numrin shumës për treguar pjesën e kohës, shënohet nga emri ose përmendet a është përmendur pak parë. Këto vite. Këto ditë. Këto çaste.
3. Përdoret para një fjalie varur, e cila përcakton frymorët a sendet tregon përemri ( shënuar nga emra gjinisë femërore numrin shumës), ose para një fjalie kryefjalore, e cila përcakton frymorët a sendet zëvendëson përemri; përdoret për treguar ose për zëvendësuar frymorët a sendet përmenden kohën kur flasim ose janë përmendur pak parë me një cilësi a tipar caktuar. Një nga këto shoqet (punëtoret) e ndërmarrjes. Nëpër këto male kreshnike.
4. libr. Përdoret vend një emri gjinisë femërore ( numrin shumës), për mos u përsëritur emri. Si vendet me klimë ftohtë, edhe këto me klimë ngrohtë.
5. Përdoret për treguar mënyrë përgjithësuar mendimet, çështjet ose rrethanat përmenden kohën kur flasim a pak parë ose plotësohen pas. Këto dija i thashë.
* këta e sipër ndërkaq, këtë kohë.

Reklama