Home » Glossary » Kështu

Kështu

KËSHTU <i>ndajf.1. këtë mënyrë (për mënyrën se si kryhet veprimi); si mendohet a si dëshirohet, si pranohet këtë çast. Kështu thonë. Nuk ecet kështu. Nuk është kështu. Përse flet kështu? Kështu e ka zakon. Kështu qoftë! dua me gjithë zemër jetë a bëhet këtë mënyrë.
2. po këtë mënyrë, po këtë gjendje, njësoj (përdoret si fjalë e bashkëlidhur fjalinë kryesore edhe me lidhëza tjera krahasime). Kështu e mendoja, kështu doli. Kështu si është, kështu do mbetet. Kështu si ti, edhe unë.. .
3. këtë gjendje, siç është; kaq (për shënuar shkallën e një cilësie, një veprimi a një gjendjeje, me kuptimin «kaq mirë, kaq bukur, kaq keq etj.»); pikërisht këtë mënyrë, pikërisht kësisoj. Kështu i shtrirë siç është… Po kështu gjithashtu.
Po kështu edhe.. . Kështu papritur?! qoftë se është kështu… dua edhe kështu si je.
4. Pa ndonjë qëllim caktuar, pa një pikësynim qartë, kot. Kështu, kot.
5. Me vërtetë, sigurisht, po; siç duhet jetë, shumë mirë, rregull; ashtu. Kështu, shumë mirë! Kështu, lumtë! Kështu, rrofsh!
6. Përdoret fillim fjalive pyetëse ose si përgjigje për shprehur habi a kundërshtim për atë na kumtohet. Kështu ë?
7. si fj. ndërm. bised. Përdoret fillim fjalive përmbyllin një mendim, me kuptimin «pra, si përfundim, atëherë». Kështu pra. Kështu, u ngrit dhe iku. Kështu, ju do vini. Kështu, u morëm vesh. Kështu, nuk ka përse shqetësoheni.
8. Përdoret fillim fjalive zbërthejnë a plotësojnë një mendim shprehur parë, me kuptimin «për shembull». Kështu, kur ishte student, ai.. .
* Kështu lidh. pra; prandaj; për këtë arsye. Si kështu?! përdoret fjalitë pyetëse a pasthirrmore për përforcuar pyetjen ose habinë. Kështu e kështu përdoret për mos përmendur edhe një herë me radhë ato kemi thënë ose kemi treguar përpara. Kështu ose ashtu sido jetë, medoemos. Ku (për ku) kështu? ku po vete (po vemi) tani? Kështu e tutje këtej e tutje, paskëtaj. E kështu me radhë përdoret fund një fjalie për përmbledhur një sërë gjërash a veprimesh gjenden ose bëhen radhazi. Kështu (ashtu) i do mushka drutë shih te MUSHK/Ë,~A. Kështu e ka zënë mullëzën shih te MULLËZ,~A

Reklama