Home » Glossary » Kanë

Kanë

1. Veta e tretë e foljes KAM tashmen e dëftores. Zakonisht
del me trajtën kal.

 

KANË <i>f.Enë qelqi ose cingoje si poçe, me një vegjë e pa kapak, shërben zakonisht për mbajtur ujë. Kanë me ujë. U thye kana.

Reklama