Home » Glossary » Jo

Jo

JO <i>pj.1. Përdoret si përgjigje edhe me vlerën e një fjalie kur mohojmë, kundërshtojmë, nuk pranojmë a nuk miratojmë atë është thënë parë ose na kërkohet; kund. po. Jo, aspak. Jo, asgjë. Jo jo (jo se jo) asnjë mënyrë. asnjë mënyrë jo.
Do vish? – Jo. Jo, jo mos e bëj! Jo, mos fol! Një herë po, një herë jo. Disa punojnë, disa jo. Jo, rri këtu! Thotë jo nuk pranon, kundërshton. U përgjigj jo. S’thotë as po as jo nuk vendos.
2. Përdoret fund një fjalie pyetëse, me vlerën e një fjalie mohuese, për shprehur pasiguri a dyshim ose për detyruar dëgjuesin përgjigjet. E patë apo jo? Kështu është apo jo? thashë apo jo?
3. Përdoret për mohuar plotësisht ose pjesërisht kuptimin e fjalës a togfjalëshit vjen pas. Jo i mirë. Jo i keq. Jo i vëmendshëm. Jo i banuar. Jo i pasur. Jo shumë.
Jo gjithnjë. Jo këtu. Jo mua. Jo ai. Jo mish dashi, po mish viçi.
4. Përdoret para emrave dhe shprehjeve me parafjalën pa, për dhënë një pohim zbutur ose një shkallë ulët gjendjes, cilësisë etj. Jo pa qëllim. Jo rregull.
Jo pa interes. Jo kot.
5. Përdoret zakonisht krye fjalisë për t’i tërhequr vëmendjen bashkëbiseduesit ai ndalet e mendojë mirë për atë thuhet. Jo, ti shikoje dhe një herë këtë çështje. Jo, ta thashë ta kesh parasysh. Jo ti mos ma merr për keq.
Jo, po për mirën tënde e kam. Jo, po sikur s’deshe. (edhe iron.)
6. Përdoret, zakonisht e shoqëruar me pasthirrma, kur folësi shpreh habi, mosbesim, mospërfillje, qesëndi, përçmim, pakënaqësi etj. Jo more, vërtet?! Jo moj, ç’na thënke! Po si jo! iron.
7. Përdoret si lidhëz bashkërenditëse me nuanca kuptimore veçimit, kundërvënies, bashkimit etj. Jo e bëj, jo s’e bëj! Jo dua, jo s’dua! Jo erdhi, jo s’erdhi! Jo pëlqen, jo s’ pëlqen.
8. bashku me lidhëzën por (po) dhe me fjalë e me lidhëza tjera formon shprehje lidhëzore bashkërenditëse shkallëzimit: jo . . , por (po) …; jo vetëm ()…, por (po) edhe.. . ; jo vetëm .. . , por (po) as (),..; jo vetëm…, por (po) edhe… T’u japim nxënësve jo vetëm njohuri teorike, por edhe njohuri praktike.
Jo vetëm rrinte, por as pyeste për punën.
* Si jo mirë shumë mirë.

Reklama