Home » Glossary » Janë

Janë

1. Folja JAM vetën e tretë shumës kohës tashme
mënyrës dëftore. Del me vlerë dhe funksion: jokal. a. Ndodhem diku ose duke bërë diçka, gjendem. Nga (ku) janë e nga (ku) s’janë gjithë pa përjashtim. b. Kaloj një gjendje, jetoj një gjendje caktuar; kam një veti, një tipar, një aftësi a diçka tjetër një gjendje caktuar; kam arritur një gjendje caktuar (edhe një varg
njësish frazeologjike). Janë fares. Janë bashkëfshatarë (bashkatdhetarë). Janë një gjaku. Janë shokë (miq) vjetër. c. vet. veta III. I përket dikujt a diçkaje, është pronë e dikujt a pjesë e diçkaje; lidhet ngushtë me , i takon. Këto banesa janë lagjes sonë.

ç. E kam prejardhjen, vij, rrjedh. d. duhet bëj diçka, kam për bërë diçka; kam prirjen për bërë diçka, kam dëshirë për , e pranoj a e pëlqej. dh. vet. veta III.

Ndodh, ngjan, bëhet; llon. Nesër janë zgjedhjet. e. vet. veta III. Ka. Janë ca punë s’i lë dot. * Janë një çanaku keq. shih te ÇANAK, U.

Reklama