Home » Glossary » Fundit

Fundit

FUNDIT <i>mb.1. është fund a skajin tejmë një vargu ose një radhe frymorësh, sendesh, dukurish etj.; vjen pas gjithë tjerëve; kund. i parë. Vagoni i fundit. Rreshti i fundit. Shtëpia e fundit. Pema e fundit. Stacioni i fundit. Qesh mirë ai qesh i fundit. fj. u.
2. ka mbetur fund e një i vetëm, pasi janë larguar ose janë harxhuar gjithë tjerët. Dallëndyshja e fundit.
3. ndodhet fund një vendi thelluar, një ene etj. Shtresa (pjesa) e fundit.
4. shënon mbarimin e një kohe caktuar; nga ana kohore kryhet fund një vargu ngjarjesh, veprimesh, punësh a dukurish; shënon cakun kohor kur dikush a diçka mbaron qeni e nuk vijon tej. Dita e fundit e javës. Muaji i fundit i vitit. Viti i fundit i pesëvjeçarit. Perandoria e fundit.
5. ka bëjë me kohën afërt përpara çastit kur flasim, sapo është bërë e ka ndodhur; i ri. Kohët e fundit. Ditët e fundit. Zbulimet e fundit. Vendimet e fundit. Udhëzimi (fjalimi) i fundit. rejat (lajmet, ngjarjet) e fundit. Sipas dhënave (njoftimeve) fundit. Prodhimi i fundit.
6. është para vdekjes, e thotë çastin para vdekjes. orën (ditën, çastin) e fundit. Fjala e fundit. grahmat e fundit. Dëshira e fundit. Vullneti i fundit porosia lë dikush përpara se vdesë.
7. i lartë; i rëndë. Masa e fundit. Shkalla e fundit. Dënimi i fundit.
8. Përfundimtar; vendimtar. Qëllimi i fundit. Grushti i fundit. Goditja e fundit.
9. fig. ka pak vlerë ose rëndësi; është i prapambetur se tjerët. Njeriu () i fundit.
10. përd. em. sipas kuptimeve 1, 2, 9 mbiemrit. S’është as i pari, as i fundit.
* fundi kohët e fundit. fundi tekembramja, fund. Tek e fundit fund fundit. analizë fundit libr. shih tek ANALIZ/Ë,~A. Banesa e fundit euf. varri. I dorës fundit i një cilësie shumë dobët. dorë fundit gati përfundim. Fisheku i fundit i vetmi mjet i ka mbetur dikujt e ka dorë, mundësia e vetme. Fjala e fundit shih te FJAL/Ë,~A. Deri frymën e fundit deri vdekje. Guri (zari) i fundit prova e fundit. instancë fundit libr. fund fundit, tek e fundit. I orës fundit shih tek OR/Ë,~A I. pikë fundit fund fundit, tek e fundit. Udhëtimi i fundit libr. vdekja dhe varrimi. Deri pikën e fundit gjakut deri vdekje. I fundit o qesh, o qan fj. u. shih te QAJ. I hoqi gurin e fundit dikujt shih te HEQ. I jap dorën e fundit diçkaje e mbaroj, e përfundoj. Dha frymën e fundit vjet. shih te FRYM/Ë,~A 8. I dha grushtin e fundit e dëmtoi shumë rëndë ose e shkatërroi plotësisht. I dhanë lamtumirën e fundit lart. shih te JAP. Edhe po jetë fund detit.. . shih te DET,~I. Luaj (hedh, përdor) letrën (kartën, gurin, zarin) e fundit përdor edhe mundësinë e vetme kam për t’ia arritur diçkaje. Ndau kafshatën e fundit (kafshatën e gojës) me dikë shih te KAFSHAT/Ë,~A. Është vrima e fundit e kavallit (bishti i kavallit) shih te KAVALL,~I. Ka shkuar (ka vajtur) pikë fundit është një gjendje ekonomike, shëndetësore, morale shumë rëndë, është si mos keq.

Reklama