Home » Glossary » Do

Do

DO <i>f. muz.Nota e parë e shkallës muzikore; shenja për këtë notë. Nota do.
DO <i>I pakuf. krahin.Disa, ca. Do njerëz. Do fjalë. Do ditë. Do rrush. Do bukë.
DO <i>II bised. pavet.e DUA (shih te DUA 13). Do thënë. Do bërë. Do shkuar.
DO <i>III pj.Pjesëz shërben për formuar trajtat gramatikore kohës ardhme dhe mënyrës kushtore foljes. Do punoj. Do shkoja.

Reklama