Home » Glossary » Cilat

Cilat

CILAT: Trajtë e numrit shumës përemrit pyetës dhe lidhor (CILA,
rasën emërore).

Reklama