Home » Glossary » Cila

Cila

CILA: Përemër pyetës dhe lidhor i gjinisë femërore përdoret rasën emërore njëjës.

Reklama