Home » Glossary » Bërë

Bërë

BËRË <i>f.1. Diçka është kryer, diçka është bërë ose ka ndodhur; punë a vepër e kryer nga dikush; veprim a sjellje e njeriut. bëra e pabëra. thënat e bërat. Ndryshe e bëra, ndryshe e thëna. bërat nuk zhbëhen dot. fj.u. S’i ndan thënat nga bërat.
2. Bëmë. bërat e parëve tanë.
BËRË <i>mb.1. është kryer, ka përfunduar, është bërë. Punë e bërë. E gjeta bërë.
E thënë, e bërë. Ia bënë bërë.
2. I pjekur, i arrirë (për frutat e perimet); kund. i pabërë. Mollë (kumbulla) bëra.
I këputi bërat e pabëra.
3. bised. është prodhuar nga zejtaria ose nga industria dhe jo vetë shtëpi, i gatshëm; nuk është krijuar natyrë, por është përgatitur nga njeriu, artificial. Rroba bëra. Bukë e bërë. Diamant i bërë.
BËRË <i>as.1. Bërje. bërë e sipër.
2. krahin. Farë për zënë kos.
* Me parë e me bërë si ta shohim, shohim e bëjmë, bëjmë si paraqiten rrethanat. Me thënë e me bërë (një thënë e një bërë) pa u vonuar, përnjëherë.
Reklama