Home » Glossary » Atë

Atë

ATË <i>m.1. Prindi mashkull kundrejt fëmijëve vet, baba. Atë e nënë. Atë e bir. Im atë. Ati im. I ati i fëmijës. Kushëri nga i ati. Gjallë i ati (i ati vend) i ngjan krejt babait vet (nga pamja ose nga sjelljet).
2. vet. Brezi i mëparshëm, baballarët; parët. Etër e bij. Trojet e etërve tanë.
3. Themeluesi i një fushe dijes ose veprimtarisë shoqërore, frymëzuesi e drejtuesi kryesor i një veprimi me rëndësi historike, babai. Ati i mjekësisë.
4. fet. Titull fetar u jepet priftërinjve a murgjve; apostujt, shenjtorët i kanë sjellë shërbime kishës veprimtarinë e saj reaksionare ( vendet ku vepron kisha e krishterë; kaluarën edhe Shqipëri). Atë shpirtëror. Etërit e kishës.
5. fet. Personi i parë i trinisë shenjtë sipas paragjykimeve fetare, zoti.
6. vet. vjet. Paria e vendit, baballarët. Etërit e kombit.
* Atë pas ati brez pas brezi.
ATË <i>Kallëz.e përem. vetor e dëft. AI, AJO.

Reklama