Home » U dorëzua çmimi shtetëror “Shën Klimenti i Ohrit” për vitin 2018

U dorëzua çmimi shtetëror “Shën Klimenti i Ohrit” për vitin 2018

Për nder festës “Shën Klimenti i Ohrit” Kuvendin e Republikës Maqedonisë sot u dorëzua çmimi shtetëror me njëjtin emër, për vitin 2018.

Fitues këtij viti janë punonjësit e arsimit, Kimete Agai dhe Adnan Agai për realizim sferën e edukimit dhe arsimit, regjisori Vlladimir Millçin, artistja e baletit Emilia Stamenkoviq (Xhipunova) dhe shkrimtari Tomisllav Osmanli sferën e kulturës dhe artit dhe patofiziologu, specialist mjekësi nukleare prof.dr. Borisllav Karanfillovski sferën e shëndetësisë.

Çmimet ua dorëzoi kryetari i Këshillit për ndarjen e çmimit shtetëror “Shën Klimenti i Ohrit”, akademiku Vllada Urosheviq, i cili tha se çmimin e kupton si mundësi bukur veprimtarëve kulturë t’u kompensohet paku një pjesë e vogël e asaj me vërtetë e kanë merituar.

“Kultura është gjithnjë e pak e pranishme mediume. Është koha ta lirojmë kulturën nga komercializimi dhe politizimi. Aduti ynë i vërtetë kryesor kërkesën për vend barabartë mes popujve është kultura, nga edukimi dhe arsimimi deri te synimet larta artit. Ndarjen e këtij çmimi e konsideron si kontribut bukur ndaj tejkalimit rreziqeve i kanosen kulturës Maqedoni”, shtoi Urosheviq.

emër fituesve u falënderua prof.dr. Karanfillski, i cili tha se çmimi është shprehje e mirënjohjes lartë shoqërore për rezultatet e arritura.

Çmimi “Shën Klimenti i Ohrit” është mirënjohja e madhe për realizime shumëvjeçare sferën e edukimit, arsimit, kulturës, artit, shëndetësisë, mbrojtjes dhe avancimit rrethinës njeriut dhe veprimtarinë sociale interesit publik Republikës Maqedonisë.

Reklama