Home » Të gjithë “jemi duke lundruar në varkën” drejt Gjermanisë…

Të gjithë “jemi duke lundruar në varkën” drejt Gjermanisë…

Nga Florim Esati:

Duke bërë një analoogji, një mendje analitike, konstatohet se filozofia sintetike e jetës është rritja e standardit dhe mirëqenis jetesës. Indikator makroekonomik determinon ardhurat është GDP/capita. Maqedoni ardhurat për person janë 5.218,- € ( bazë raportit Fondit Monetar Nderkombtar , publikuar 23 Janar 2018 ), kurssë Gjermani janë 46.57,-€ për person, pra konsekuencë gati atë cka realizon Gjermani për 1 vit, Maqedoni përafërsisht mund arrihet për 9 vite.

GJERMSANI Të gjithë “jemi duke lundruar në varkën” drejt Gjermanisë…

Kurse bazë Indeksit Zhvillimi Njerëzor (HDI), Maqedonia renditet e 80 listë, kurse Gjremani kryeson me poziten e 5 nivel global. Gjermania si vendi i zhvilluar i BE-së, prodhon 300 herë shume se Maqedonia , kurse Maqedonia nuk është as 0.8% e tregut te BE-së Edhe antarësimi eventual ne BE, nuk është “qumsht me mjalt”, sepse instanc te fundit BE-ja nuk është bashkësi kolonialiste e shek. XVIII, por seleksionon dhe eliminon paaftin, sepse BE njihet si organizat e interesit e jo humanitare. Shpenzimet e nevojshme për përgaditje ekonomike Maqedonisë, për antarësimin BE janë shumë mëdha se përfitimet mund realizoj neë afat 5-10 vjecar.

Ne permanencë mungesa e kapacitetit human dhe institucional, ceshtja e pasiguris politike, juridike dhe pronësore, kanë bërrë nje pronlongim me dekada drejt kapitalizimit dhe forcimit insitucional. Qe nga pavarsimi, Maqedonia ende vazhdon ngel një tranzicion stërgjatur dhe stërngarkuar, ku me parametrat dhe indikatorët makroekonomik gati se janë gjendje ekuivalentë ca shtete afrikane. Gati gjenerata e dytë po kalon këtë tranzicion dhe kaos politiko-ekonomik dhe zbehja e shpresës një ditë Maqedonia do jetë “vendi i premtuar” dhe gjendet “ Kepi i shpresës” kanë bërë pas liberalizimit kushteve punës ne Gjermani , “ lundrojnë njejtën varkë” drejt Gjermanisë, aty ku duan hapin “Kutinë e Pandorës” .

Gjykoj se tash shumë se kur është koha për tu shtjelluar cështjet substanciale, dhe lihen anash ato sensacionale dhe me folklor patriotik Tashmë është shumë e qartë shumëkush do marin “trenin” drejt Gjermanisë, aty ku shohin se jeta e tyre dhe fëmijeve tyre mund te jetohet qetë, me standard lartë, siguruar … instanc fundit këto komponenta përbejnë mozaikun e quajtur jetë

Reklama