Home » Të hënën seanca e Kuvendit, pritet të diskutohen 44 pika

Të hënën seanca e Kuvendit, pritet të diskutohen 44 pika

Zyra për media dhe marrëdhënie me publikun e Kuvendit Kosovës, përmes një njoftimi për media bën ditur se hënën do vazhdojë seanca plenare e Kuvendit, e ndërprerë muajin e shkuar.

hënën, 15 tetor orën 10:00, do vazhdojë seanca plenare e Kuvendit, me pikat e mbetura, thuhet njoftimin e Zyra për media dhe marrëdhënie me publikun Kuvendit.

Po hënën, por orën 9:00, Kryesia e Kuvendit Republikës Kosovës do mbajë mbledhjen e radhës me kryetarët e grupeve parlamentare. Sipas njoftimit për media, rend ditës saj do ketë:

Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mëparshme Kryesisë Kuvendit,

Përgatitjet për seancë plenare:

Koha për deklarime jashtë rendit ditës,

Koha për pyetje parlamentare,

Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,

Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Sigurime Sociale ndërmjet Republikës Kosovës dhe Konfederatës Zvicrës,

Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Sigurime Sociale ndërmjet Republikës Kosovës dhe Mbretërisë Belgjikës,

Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Traktatit themelon komunitetin e transportit,

Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-078 për Ratifikimin e “Marrëveshjes Bilaterale ndërmjet Qeverisë Republikës Kosovës dhe Qeverisë Dukatit Madh Luksemburgut kuadër Projektit bashkëpunimit zhvillimor, KSV/019: asistencë teknike kontekstet e integrimit evropian”,

Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-103 për Ratifikimin e ndryshimit dhe plotësimit nr. 1 Marrëveshjes financiare për IPA 2015 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit për plotësim-ndryshimin e Kodit Procedurës Penale Republikës Kosovës,

 1. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Ministrinë e Mbrojtjes,
 2. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Forcën e Sigurisë Kosovës,
 3. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për shërbim Forcën e Sigurisë Kosovës,
 4. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për tatimin ardhurat e korporatave,
 5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për tatimin ardhurat personale,
 6. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-176 për Hetim Parlamentar,
 7. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Inspektoratin e punës,
 8. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për mbrojtjen e ajrit nga ndotja,
 9. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rregullimin e shërbimeve ujit,
 10. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për mbrojtjen e vlerave Luftës UÇK-së,
 11. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për pagat sektorin publik,
 12. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe agjencive pavarura,
 13. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për zyrtarët publik,
 14. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për transmetuesin publik Kosovës,
 15. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-075 për parandalimin dhe sanksionimin e dhunës dhe dukurive negative ngjarjet sportive,
 16. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2004/22 për Kinematografinë,
 17. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-065 për drejtat e autorit dhe drejtat e përafërta,
 18. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-097 për bibliotekat,
 19. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-88 për Trashëgiminë Kulturore,
 20. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L -090 për Sponsorizime fushën e kulturës, rinisë dhe sportit,
 21. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.06/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 2003/24 Ligji i Sportit ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-075 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/24 për Sport,
 22. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për peticione,
 23. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-049 për inovacion shkencor dhe transfer dijes dhe teknologjisë,
 24. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-036 për Statistikat Zyrtare Republikës Kosovës,
 25. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Ndërmarrjet Sociale,
 26. Shqyrtimi i Raportit vjetor Qeverisë për funksionimin e sistemit kontrollit brendshëm financave publike sektorin publik Kosovës për vitin 2017,
 27. Shqyrtimi i Raportit Auditimit Kompanisë Regjionale Ujësjellësit Prishtina Sh. A për vitin 2017,
 28. Shqyrtimi i Raportit vjetor mbi gjendjen Shërbimin Civil Republikës Kosovës për vitin 2017,
 29. Shqyrtimi i Raportit vjetor i punës Agjencisë Kosovare Privatizimit për vitin 2017,
 30. Emërimi i kryesuesit dhe anëtarëve Bordit Drejtues Fondit Kursimeve Pensionale Kosovës,
 31. Emërimi i kryetarit Komisionit Rregullativ Prokurimit Publik,
 32. Emërimi i 7 (shtatë) anëtarëve Këshillit Kosovës për trashëgimi Kulturore,
 33. Shkarkimi i z. Shqiprim Pula nga pozita e anëtarit Bordit Autoritetit Rregullator komunikimeve elektronike dhe postare,
 34. Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar Komisionit Pavarur për Media nga radha e komunitetit jo-shumicë,
 35. Formimi i Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar Bordit Radiotelevizionit Kosovës nga radha e komunitetit serb.

Shqyrtimi i propozimeve dhe kërkesave

The post Të hënën seanca e Kuvendit, pritet të diskutohen 44 pika appeared first on INSAJDERI.

Reklama