Home » KEDS fillon me digjitalizimin e rrjetit

KEDS fillon me digjitalizimin e rrjetit

KEDS ka filluar me digjitalizimin e rrjetit elektrik në Kosovë.monitorimin dhe kontrollimin e rrjetit në mënyrë digjitale. Kjo mundësohet nga sistemi SCADA, i cili operon përmes zyrës qendrore në Prishtinë, e pajisur me teknologjinë e fjalës së fundit.

Instalimi i këtij projekti, ku KEDS po investon 4 milionë euro nënkupton se do ketë pak ndalesa energjisë elektrike. rast ndonjë defekti, përmes digjitalizimit parashihet konsumatorët mbesin shumë pak pa energji elektrike, pasi sistemi mundëson efikasitet madh, duke e shkurtuar shumë kohën e intervenimit.

Nga kompjuterët, tabletët apo telefonat mobilë mund shikohet operimi komplet i rrjetit dhe intervenohet nëse paraqitet ndonjë domosdoshmëri. Këtu përfshihen edhe ndalesat eventuale rast ndonjë papriture apo anomalie shkaktuar nga faktorët e jashtëm.

Tutje, pos shkurtimit ndalesave dhe operimit maksimalisht eficient, edhe humbjet do zvogëlohen. Kjo nënkupton direkt konsumatorët do kenë shërbime më kualitative, sigurta dhe tension stabil.

scada-keds-1_1539330219-3727926 KEDS fillon me digjitalizimin e rrjetit

Projekti fillimisht ka nisur 20 nënstacione anekënd Kosovës, për t’u shpërndarë një periudhë sa shkurtër kohore gjithë rrjetin elektrik.

Me SCADA-n nis digjitalizimi i rrjetit elektrik Kosovë. Kjo tregon përkushtimin dhe qasjen e KEDS-it përmes investimeve fjalës fundit teknologjisë, përfitojnë sa tepër konsumatorët kosovarë.

Benefitet e këtij sistemi pritet shihen qysh këto ditë.

Paralel me këtë sistem, KEDS ka vazhduar fuqishëm edhe investime tjera tensionin e mesëm dhe atë ulët. Tashmë, disa nënstacione reja 20 kV janë finalizim, ku përfitues janë mijëra konsumatorë.

njëjtën kohë po investohet fuqishëm edhe dhjetëra lokalitete tensionit ulët, ku po zëvendësohet komplet rrjeti i vjetruar me atë ri, po vendosën qindra trafostacione reja, sikurse mijëra kilometra përçues e dhjetëra mijë shtylla elektrike.

 

Reklama