Home » Ç’po ndodh me “Statusin e Naftëtarit”

Ç’po ndodh me “Statusin e Naftëtarit”

Një letër e hapur për shtetarët tanë, lidhur me “Statusin e Naftëtarit”, sipas ligjit Nr.8/2017, shpallur me Dekretin Nr. 10014, dt 20.02.2017 ish Presidentit Republikës Shqipërisë, Bujar Nishani.

Prof. Dr. Gjergji Foto

Kanë kaluar rreth 20 muaj është miratuar ligji për “Statusin e Naftëtarit”. Deri sot, vazhdon mos zbatohet nga instancat përgjegjëse. Kryeministri, takimin me përfaqësuesit e minatorëve, dt 16 Prill 2018, (Gazeta Telegraf dt 17 Prill 2018), është shprehur për pasaktësitë e tij, lidhur me shtrirjen e skemës  me profesionet përfituese, tej naftëtarëve. Idetë e shprehura mbështesin praktikat e deritanishme dhe tregojnë mungesën e vëmendjes nga organet përgjegjëse qysh formulimin e ligjit por edhe nga instancat miratuese.

Dy janë kategoritë e naftëtarëve sipas ligjit miratuar janë edhe përfituesit:

Lidhur me kategorinë e parë nuk ka filluar aplikimi dhe krijimi i dosjeve personale gjë do thotë se instancat përgjegjëse, nuk ishin ende përgatitura për dhënë atë Status. Ligji për Statusin, e kësaj kategorie, është ende i pazbatueshëm.

-Për grupin e naftëtarëve pensionuar, datën e miratimit ligjit, procesi i krijimit dosjeve personale filloi menjëherë me daljen e Ligjit, por nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Drejtoritë Rajonale Sigurimeve Shoqërore, që  kishin detyrimin ligjor vetëm pajisjen me Vërtetimin e Posaçëm, bazuar konfirmimin e Librezës Punës, u shoqërua me  keqkuptime pasi mori kompetencat dhe përgjegjësinë   i takonte Komisionit Ndërministror, duke sjellë mjaft konfuzion.

-Komisioni ndërministror, punon me ritme shumë ngadaltë. 300 dosjet e para u përgatitën Shtator 2017. 20 muaj, janë shqyrtuar dhe miratuar veç 1500 dosje. Me këto ritme pune, siç kuptohet, Komisionit i duhen edhe 5 herë muajt kanë kaluar. Ndërkohë, kanë ndërruar jetë me dhjetra naftëtarë moshuar  dhe bilanci do jetë favor uljes numrit përfituesve gjatë viteve ardhshme.

-Ne naftëtarët pensionistë, nga veprimet dhe mosveprimet e instancave shtetërore vite, e kuptojmë qartë se grupimet qeverisëse rradhës, nuk e njohin dhe nuk e vlerësojnë kontributin ka pasur kjo industri ardhurat kombëtare dhe mirëqenien e përgjithshme popullsisë. Është e vërtetë sot, kontributi i kësaj industrie ardhurat e vëndit dhe mirëqenien e popullsisë krahasim me kaluarën, është krejt i papërfillshëm. Grupimet qeverisëse  sot e këto 25 vite, veçse janë ndjerë bezdisura tepërmi nga problemet e shumta lidhen me naftën, si pushimet masive naftëtarëve nga puna, pagesat e munguara, ndërrimet e pronarëve duke anashkaluar shtetin dhe taksat, dëmtimet mjedisore dhe jetën e banorëve pranë naftës etj. etj. Për këtë situatë, fajtore janë vetëm instancat shtetërore cilat  formulimin dhe lidhjen e kontratave dhe marrëveshjeve hidrokarbure e kanë bërë me terma skllavëruese, kundërshtim hapur me praktikat ndërkombëtare dhe duke anashkaluar dhunshëm interesat jetësore vëndit. Për shkak kësaj situate, shtetit sot, i “dridhet dora”, paguajë kontributet e munguara prej vitesh për naftëtarët dhe sot, konsiderohen si themele ekonomisë tregut. Ne naftëtarët, sot, e ndjejmë veten “pronarë” ligjshëm për gjitha ardhurat i kemi sjellë ekonomisë vendit nga pasçlirimi. Ne naftëtarët kemi drejtë t’a konsiderojmë veten “aksionerë”  edhe për gjithë zhvillimet   industri dhe bujqësi,  si rrjedhojë e produktit industrisë naftës.  Për këto zhvillime ekonomisë nga puna e naftëtarëve, kemi qenë dhe jemi krenarë, por sidomos sot, ndihemi pa vlerësuar. Rezultatet e punës tonë pasuria dhe prona ka kaluar dorë politikanëve, juristëve gjitha kategorive, dhe ata e krijuan atë pasuri mbeten varfëri ekstreme. Nuk është ky thelbi i demokracisë! Prona i takon atij e ka krijuar atë. Ne, e kemi bërë detyrën tonë dhe ndihemi krenarë. Shteti i sotëm, është borxh financiar dhe nderi ndaj nesh.

Dhe ta kuptoni ju pushtetarë dhe politikanë meqë ndër ju nuk ka asnjë naftëtar mirëfilltë, industria e naftës, ka pasur një hierarki konsoliduar përfshinte organizimin, drejtimin organizativ dhe shkencor, por edhe zbatimin deri prodhim. Është shumë i mangët ligji bazë i vitit 1958, sado i ndryshuar, për kategoritë e profesioneve, për paraqitur tërë zhvillimin e industrisë naftës fushat përmendëm. Kjo hierarki, sot ekonominë  e tregut gjendet çdo kompani nafte.  Ishte Instituti i Studimeve dhe Projektimeve Gjeologjike Naftës dhe Gazit, i vetmi vend, kish detyrën e kërkimit dhe zbulimit sasisë caktuar rezervave reja naftës dhe gazit, përgatitjen dhe dorëzimin e tyre për shfrytëzim për plotësuar kohë nevojat për prodhim nafte dhe gazi, parashikuara planet e zhvillimit ekonomik vendit. Pra, ky ishte kulmi i piramidës drejtuese organizative dhe shkencore Industrinë e naftës. këtu, rezultonte e gjithë puna për vlerësimin e perspektivës naftëmbajtëse, kryerjen e gjithë punimeve gjeofizike, përgatitjen e shesheve për shpime kërkimi, ndjekjen e shpimeve, kryerjen e gjithë punimeve vlerësuese dhe përgatitjen për shfrytëzim rezervave zbuluara naftês dhe gazit.  Një Institut i dytë zbatues, ishte Instituti Teknologjik i Naftës dhe Gazit, merrej me formulimin  e projekteve teknike dhe teknologjike shpimeve dhe zhvillimet shkencore to, projektet për shfrytëzimin efektiv vendburimeve zbuluara dhe ndjekjen e zbatimit tyre. Por shteti i diktaturës proletariatit, goditjet i drejtonte vetëm te kulmi i piramidës, te gjeologët kërkues.  Ne naftëtarët kërkues, sot pension, zbuluam një rezervë nafte rreth 400 herë shumë nga ç’trashëguam prej  pushtuesit; zbuluam mbi 10 miliard metër kub gaz natyror, nuk njihej parë.

-Jemi ne bashku me shpuesit dhe teknologët e nxjerrjes bëmë deri fund vitit ’90 arrihet prodhimi rreth 50 milion tonë naftë dhe nxirret dhe konsumohet i gjithë gazi i zbuluar. Duhet dini deri sot, nga gjithë kompanitë kanë kërkuar dhe vazhdojnë kërkojnë naftë e gaz vendin tonë, prej 30 vitesh, nuk kanë zbuluar asgjë dhe nuk i kanë shtuar rezervave naftës dhe gazit asnjë fuçi. Kompanitë e huaja operojnë sot vendin tonë, vazhdojnë “hanë falas” atë naftë kemi zbuluar ne.

Ne, deklarojmë se naftë ka, por se çfarë “skutash”  fshihet ajo, e dimë ne, gjeologët shqiptarë; Se si mund shpohen puset tokën tonë huajt e arrijnë me shumë pengesa e avari, e dimë ne. E dimë ne, se si mund prodhohet ajo naftë pa shkaktuar dëme dhe aksidente mirë se kushdo i huaj.

-Jemi ne, punonjësit e Institutit projektimeve dhe studimeve gjeologjike i bëmë ballë gjithë mangësive teknike e teknologjike dhe “embargos” ekonomike dhe politike, rrjedhojë e “shtetrrethimit ideologjik”. Ishim ne, projektuam shpimin e mijëra puseve kërkimit, kushtet e një terrori psikologjik dhe fizik si asnjë institucion tjetër shkencor vend dhe ra ashpër edhe mbi familjet tona.

-Jemi ne gjeologët kërkues naftës dhe gazit mbajtëm punë 5 ndërmarje shpim-kërkimi puseve, Kuçovë, Patos, Vlorë, Sarandë dhe Lushnjë, duke i u përgjigjur me sakrificë dhe vetmohim kërkesave ashpra institucioneve shtetërore për mos krijuar papunësi.  Ishim ne gjeologët kërkues përhapëm kulturën e punës organizuar dhe rritjen e nivelit mirëqenies kudo ku shpuam, pothuaj gjithë vendin. Ishim ne krijuam qytetet e rinj me naftëtarë dhe ndikuam zhvillimin e kulturës punës, jetesës, arsimit profesional si Kuçovë, Patos, Peshkëpi, Divjakë Frakull etj, duke rritur shkallën e punësimit, strehimit dhe jetesës kulturuar. Ishim ne i dhamë fillesën industrisë përpunimit naftës Kuçovë, Cërrik, Fier dhe Ballsh nga ku u prodhua tërë seria e karburanteve deri edhe karburantet për avionat, vajrat lubrifikantë, pluhurat larës. Ishin zbulimet tona, nga u zhvillua pastaj edhe industria e plehrave kimike me Azotikun e Fierit, etj etj. Ishim ne, i hapëm punë dhe zgjeruam uzinat e prodhimit makinerive për industrinë e naftës, me prodhimin e lëkundësve deri 9 tonë, sondave shpimit puseve, prodhimit daltave shpimit gjitha llojeve Uzinat Mekanike Kuçovës dhe Patosit. Ishim ne i dhamë zhvillim industrisë prodhimit pajisjeve për grumbullimin dhe transportin e naftës dhe gazit, posaçme për naftat tona. Ishim ne si rrallë vende tjera, përdorëm metoda shfrytëzimi dhe nxitje prodhimit, deri te metodat e djegies nëntokësore naftës, por pa dëme mjedisore.

Tashmë, Jeni Ju, nuk e njihni këtë kontribut naftëtarëve; Jeni Ju, keni mbyllur sytë me mospërfillje ndaj mundësive ka industria e naftës për rritur mirëqenien e popullsisë. Jeni Ju, nuk doni t’i vlerësoni kontributet e naftëtarëve gjithë hierarkisë saj, mund zerë vetëm një përqind ardhurave vjetore aktuale nga nafta. Ndërkohë, jeni Ju nga veprimi ose mosveprimi, keni ndikuar shpërndarjen e padrejtë pasurive monetare apo burimeve natyrore vendit, duke e përcjellë atë pasuri te ata nuk kanë asnjë kontribut zhvillimin ekonomik vendit veç, politikave papërshtatshme.

Reklama

Lexo më shumë