Home » ATK grumbullon 336 milionë të hyra për periudhën janar-shtator 2018

ATK grumbullon 336 milionë të hyra për periudhën janar-shtator 2018

Administrata Tatimore e Kosovës ka bërë ditur se deri 30 shtator ka grumbulluar 75.5 % hyrave përgjithshme vjetore, apo shprehur shifra 336.6 milionë euro.

Se kemi një nivel shumë mirë sa i përket realizimit te planit te hyrave,  këtë e tregon edhe krahasimi mes periudhave, nëse e krahasojmë periudhën Janar-Shtator 2018 me periudhën e njëjtë vitit kaluar, kemi rritje për 32.8 milionë euro, ndërsa shumë se plani kemi 9.6 milionë euro apo 2.9%”, thuhet njoftimin e ATK-së, transmeton Klan Kosova.

“Rezultat për rritjen e hyrave janë avancimi i shërbimeve ndaj tatimpaguesve, cilat kanë lehtësuar masë madhe deklarimin dhe pagesën e tatimeve, si dhe kanë ngritur nivelin e përmbushjes vullnetare. Po ashtu, këtu rol rëndësishme ka edhe pjesa e legjislacionit tatimor, përmes cilës bëhen përpjekje vazhdueshme krijohet një infrastrukturë e mirë ligjore”.

Me kryerjen e detyrimeve tatimore, kontribuoni direkt financimin e programeve qeveritare siç janë: ofrimi i shërbimeve publike, arsimim me standarde larta, mirëqenie shëndetësore dhe sociale, mbrojtje ligjore dhe siguri, si dhe infrastrukturë përgjithshme për një mirëqenie mirë ekonomike dhe shoqërore”.

klankosova.tv

Reklama