Home » BB: Puna e shqiptarëve me produktivitetin më të ulët në Europë, 40% e fuqisë punëtore ka ikur jashtë

BB: Puna e shqiptarëve me produktivitetin më të ulët në Europë, 40% e fuqisë punëtore ka ikur jashtë

Niveli i produktivitetit punës Shqipëri është i ulët, fakt i ulët sesa çdo vend tjetër Europës Lindore, sipas Bankës Botërore (shih grafikun).

Krahasimet tregojnë se produktiviteti i punës, i matur nëpërmjet Prodhimit Brendshëm Bruto (PBB) për punëtor, ishte rreth 31,000 dollarë Shqipëri vitin 2016, ndërsa SHBA 60,000 dollarë për punëtor Lituani, 57,000 dollarë Estoni dhe 48,000 dollarë Rumani, thuhet një studim posacëm Bankës Botërore për aftësitë punë Shqipëri i publikuar fundmi.

Ekspertët e Bankës lajmërojnë se produktiviteti është nën një kërcënim mëtëjshëm pasi popullsia e Shqipërisë po plaket, e cila afat mesëm dhe gjatë do ushtrojë presion mbi rritjen e produktivitetit.

Profili demografik i Shqipërisë është disi i ri se ai i pjesës tjetër Ballkanit Perëndimor, pasi popullsia nën moshën 30 vjeç përbën 41 për qind popullsisë përgjithshme, krahasuar me 36 për qind për vendet fqinje.

Megjithatë, mosha mesatare po rritet. Ndërmjet viteve 1980 dhe 2015, pjesa e popullsisë nën 30 vjeç ra, ndërsa pjesa e popullsisë mbi 30 vjeç u rrit.

Ekspertët e Bankës Botërore vënë dukje se, migrimi jashtë vendit është bërë një strategji e rëndësishme për punësimin, por kjo mund ndikojë negativisht rritjen e produktivitetit Shqipëri afat gjatë.

Ikjet e mëdha jashtë vendit nënkptojnë se një pjesë e fuqisë produktive punës është larguar.

Banka Botërore evidenton se, numri i emigrantëve shqiptarë u rrit shumë se trefish gjatë dekadave fundit: nga 0.2 milionë vitin 1990 1.05 milionë vitin 2017, duke përfaqësuar pothuajse 40 përqind popullsisë rezidente (Statistikat e OKB-së 2018).

Kjo shifër është e larta Ballkanin Perëndimor pas Bosnje dhe Herzegovinës.

Shqipëria përjetoi ikje konsiderueshme punonjësve kualifikuar (rreth 40 përqind e fuqisë punëtore e arsimuar ka emigruar vendet e OECD deri vitin 2010). Paralelisht Shqipëria pati rritje të ulët të pagave.

Por, emigrantët e kualifikuar nuk mund zëvendësohen lehtë nga punëtorët e mbetur. Përveç kësaj, edhe pse remitancat kontribuojnë reduktimin e varfërisë, ato mund ato dekurajojne dëshrirën për të punuar. Por një rikthim i mundshëm i emigrantëve mund të ndikojë në transferimin e njohurive dhe kapitalit njerëzor fituar jashtë. Gjithashtu investimet financiare diasporë mund gjenerojnë përfitime ekonomike dhe rritje produktivitetit, thekson Banka Botërore.

85A58081-3812-4396-A2D7-C0E6535D1887 BB: Puna e shqiptarëve me produktivitetin më të ulët në Europë, 40% e fuqisë punëtore ka ikur jashtë

The post BB: Puna e shqiptarëve me produktivitetin më të ulët në Europë, 40% e fuqisë punëtore ka ikur jashtë appeared first on Revista Monitor.

Reklama