Home » Shqiptarët dhe turqit ndihen më të vetmuarit e Europës; Gratë, të moshuarit dhe të varfrit më të ndjeshëm ndaj vetmisë

Shqiptarët dhe turqit ndihen më të vetmuarit e Europës; Gratë, të moshuarit dhe të varfrit më të ndjeshëm ndaj vetmisë

Shenjat e vetmisë shfaqen fizikisht dhe mendërisht, rënie energjisë, ulje produktivitetit punë, izolim nga shoqëria dhe kufizimi jetës sociale. Vetmia duket se prek shumti gratë, moshuarit dhe ato kanë pak ardhura.

Sipas sondazhit Cilësisë Jetës kryer nga Komisioni Europian për vendet e Bashkimit Europian dhe shteteve kandidate, rreth 12% e shqiptarëve dhe 16% e turqve kanë pohuar se ndihen vetmuar, m ëtë lartat Europë.

gjithë BE-në, ky tregues është 6%. Për çdo europian ndihet vetëm, ka dy shqiptarë kanë pohuar ndihen vetëm gjatë gjithë kohës, ose pjesën madhe kohës.

Për sa i përket ndarjes gjinore, Shqipëri gratë janë shprehur se ndihen vetmuara përqindje shumë se sa burrat. Përqindja e grave ishte 12%, përkundrejt burrave 11%.

vetmuar, moshuarit

Vetmia është e theksuar te individët moshë dhe kjo është e kuptueshme, duke qenë se shkëputen nga marrëdhëniet e punës, fëmijët janë angazhuar dhe jeta e përditshme ka një ritëm tjetër. Rreth 14% e pyeturve shqiptarë mbi moshën 65 vjeç janë shprehur se ndihen vetmuar. Krahasuar me Bashkimin Europian, moshuarit e Rumanisë janë vetmuarit, me rreth 18% pyeturve asaj moshe. Vendet e prekura nga emigracioni reflektojnë një përqindje lartë personave moshës mbi 65 janë shprehur se ndihen vetëm. Këtu përfshihet Ballkani Perëndimor, Rumania dhe Bullgaria.

dytët vetmuar renditen grupmoshat 50-64 vjeç, ku rreth 13% e tyre pohuan se janë vetmuar, mbi mesataren totale anketuarve.  Përqindja e lartë e vetmuarve kësaj grupmoshë është Greqi me 14%, e ndjekur nga Shqipëri dhe Maqedonia me përkatësisht 13%.

Për grupmoshën 35-49, rekordin për sa i përket ndjesisë qenit vetëm e mban Turqia me 20%, e ndjekur nga Shqipëria me 12%.

Por, vetmia ka prekur edhe moshat reja, cilët kanë edhe një jetë angazhuar. Për grupmoshën 25-34 vjeç, përqindja e pyeturve kanë thënë se ndihen vetëm Shqipëri është 13%, duke u renditur sërish dytët pas Turqisë me 21%.

Grupmosha 18-24 ka përqindjen ulët. Vetëm 6% e pyeturve vend kësaj moshe thanë se ndihen vetëm. Rekord për sa i përket kësaj moshe e mban Belgjika, ku 13% e rinjve thanë se ndihen vetëm.

A e blen paraja lumturinë?! pak para, shumë vetmi

Bazuar mbi ardhurat, individët me pak ardhura ndihen shumë vetëm. sondazhin e zhvilluar nga Bashkimi Europian për Cilësinë e Jetës, përpos gjinisë dhe moshën, përgjigjet janë kategorizuar edhe sipas ardhurave. Sipas grupit ardhurave ato janë ndarë nga 1 4 (nga ardhurat ulëta tek larta). Individët i përkasin grupit 1 dhe 2 ardhurave  janë shprehur % lartë se ndihen vetmuar, përkatësisht me 13 dhe 16%, ndërkohë mesatarja e BE-së është 11 dhe 8%. Individët i përkasin nivelit katërt ardhurave ( kanë shumë) ndihen pak vetmuar. Rreth 6% pyeturve kësaj kategorie u përgjigjen se ndihen vetmuar. Greqia mban rekordin Europë për përqindjen e pasurve ndihen vetmuar, me 14%. Mesatarja europiane është 5%.

lonely Shqiptarët dhe turqit ndihen më të vetmuarit e Europës; Gratë, të moshuarit dhe të varfrit më të ndjeshëm ndaj vetmisë

 

The post Shqiptarët dhe turqit ndihen më të vetmuarit e Europës; Gratë, të moshuarit dhe të varfrit më të ndjeshëm ndaj vetmisë appeared first on Revista Monitor.

Reklama