Home » Katër HEC-e të tjera në “kurriz” të Vjosës, miratohet përqendrimi i kompanive investitore

Katër HEC-e të tjera në “kurriz” të Vjosës, miratohet përqendrimi i kompanive investitore

Autoriteti i Konkurrencës ka autorizuar muajin maj përqendrimin për krijimin e një kompanie përbashkët “Shushica Hydropower” sh.p.k, mes tre investitorëve: “Trema Engineering 2” SHPK, “GR Albania” SHPK dhe “ALB-STAR” SHPK. Këto fundit një vit parë fituan një procedurë koncesioni për ndërtimin e katër hidrocentraleve kaskadën mbi lumin Shushicë e cila është degë e lumit Vjosë Jug vendit.

Autorizimi i Konkurrencës

një dokument zyrtar bërë publik Autoriteti i Konkurrencës ka gjykuar se përqendrimi nuk shfaq probleme për tregun. “ “Shushica Hydropower” SHPK nuk ka filluar akoma prodhimin. Kjo shoqëri do ketë pronësi saj 4 Hec-e cilat janë Hec Drashovica, Hec Kote, Hec Gjorm dhe Hec Brataj.   tregun e prodhimit dhe tregtimit energjisë elektrike, Shushica Hydropower SHPK pritet ketë një prodhim mesatar vjetor energjisë elektrike prej XXXX MWh, duke zotëruar XXX % tregut, thotë Konkurrenca.

Ky transaksion do te ketë efekte pozitive mbi konkurrencën treg pasi pritet hyrja e një konkurrenti ri, vlerëson Autoriteti. Asnjë nga palët pjesë këtë transaksion nuk vepron tregun e prodhimit, tregtimit energjisë elektrike dhe si rrjedhojë ky përqendrim nuk do sjellë kufizim konkurrencës treg ose një pjesë tij veçanti si rezultat i krijimit ose forcimit pozitës dominuese” përfundon argumentat Autoriteti.

Detajet e koncesionit

Referuar dokumenteve zyrtare koncesionit vlerësohet se ndërtimi i hidrocentraleve do bëhet rrjedhën e lumit Shushicë qarkun e Vlorës.  Kaskada përfshin zonën midis fshatrave Brataj dhe Drashovicë ndodhen afërsi brigjeve lumit Shushica. Kaskada e hidrocentraleve do zhvillohet midis kuotave 200.00 m.m.n.d (metra mbi nivelin e detit) – 58.00 m.m.n.d. Kohëzgjatja e kontratës  është 35 vjet dhe kompanitë po e zhvillojnë këtë projekt janë një bashkim i përkohshëm i shoqërive “GR Albania” sh.p.k., “Trema Engineering 2” sh.p.k. dhe “Alb – Star” sh.p.k.

Investimi parashikohet ketë një vlerë 17.9 milionë euro dhe punimet do zgjasin paktën 36 muaj. Fuqia e instaluar kaskadë do jetë 14 900 kilovat.

 

 

The post Katër HEC-e të tjera në “kurriz” të Vjosës, miratohet përqendrimi i kompanive investitore appeared first on Revista Monitor.

Reklama