Home » Kamberi: Urime dhe me fat Fiter Bajramin

Kamberi: Urime dhe me fat Fiter Bajramin

nderuar besimtarë,

Iftari i sontëm, simbolizon fundin e një sakrifice besimtarëve për Zotin e tyre. Agjërimi i përplotë 30 ditëve këto temperatura larta, pa dyshim ngjallë emocionin për shpirtëroren dhe shuan ate materiales.

Muaji i Ramazanit ngërthen vete një afërsi madhe mes njerëzve, shtonë dashurinë dhe solidariteti ndaj njëri-tjetrin dhe krijon afërsinë me Krijuesin.

Ramazani fakt, është muaji cilin, Muhamedit a.s. i filloi zbritja e Kuranit Famëlartë, libër ky i Zotit Fuqiplot drejtuar si udhërrëfim mbarë njerëzimit.

Nga ky prizëm, nuk ka si mos t’a përmendin porosinë e Mëshirbërësit, drejtuar dërguarit tij: “O Muhamed tregoju besimtarëve, pas çdo vështërësie, ju vjen lehtësimi. Zoti është me durimtarët”

Vërtetë Zoti është me durimtarët, me vetëm ai forcon bindjet e njerëzve, kjo sakrificë hyjnore bëhet nën mëshirën e tij.

nderaura motra dhe vëllezër,

Urime dhe me fat Fiter Bajramin. Le jetë kjo ditë e mirësisë, solidaritetit, tolerancës dhe dashurisë ndaj njëri-tjetrit.

Bekimet e Zotit qofshin mbi ju dhe familjet tuaja.

Me shumë rrespekt.

Reklama