Home » Sezoni turistik, Tatimet:  Kush jep me qira shtëpitë ta deklarojë, do paguajë 15% të të ardhurave

Sezoni turistik, Tatimet:  Kush jep me qira shtëpitë ta deklarojë, do paguajë 15% të të ardhurave

Drejtoria e Përgjithshme Tatimeve ka njoftuar gjithë individët shfrytëzojnë shtëpitë apo apartamente për t’i dhënë me qira, deklarojnë ardhurat e përfituara prej tyre. Përfituesi i ardhurave (pronari i shtëpisë dhe apartamentit) është i detyruar paguajë tatim burim masën 15% ardhurave. njoftimin e DPT-së thuhet se individët duhet regjistrohen paraprakisht drejtoritë rajonale përkatëse dhe paguajnë tatimin jo vonë se data 20 e muajit ardhshëm.

Deklarimet bëhen vullnetarisht dhe Tatimet ftojnë individët ligjërojnë ardhurat e tyre.

poshtë njoftimi i plotë:

 

Për një ecuri sa pozitive sezonit turistik, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kuadër edhe masave po zbaton, dëshiron t’ju bëjë me dije gjithë atyre individëve, cilët zotërojnë asete tilla, si shtëpi apo apartamente dhe i ofrojnë me qira, shfrytëzojnë drejtën për përfituar ardhura ligjshme.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ju kujton, se zbatim ligjit nr.8438 datë 28.121998 “Për Tatimin mbi Ardhurat” neni 8 dhe 9, këto të ardhura janë tatueshme me shkallë tatimore 15%.

Gjithashtu, bazuar pikën 2.6.4, Udhëzimit Ministrit Financave, për ardhura paguara nga persona, cilët nuk mund bëjnë mbajtjen e Tatimit mbi Burim për llogari organeve tatimore shqiptare, përfituesi i ardhurave është i detyruar deklarojë dhe paguajë tatimin masën 15% ardhurave, realizuara jo vonë se data 20 e muajit pason kohën kur është kryer pagesa. Personat duhet paraqiten pranë drejtorive tatimore përkatëse rajonale për t’u regjistruar për këtë përgjegjësi tatimore.

Administrata Tatimore, nxit përmbushjen vullnetare dhe me korrektësi detyrimeve tatimore, si për tatimpaguesit, ashtu edhe për individët. Ajo ju siguron se do ndërmarrë gjitha masat, jo vetëm për mbledhjen e ardhurave, por edhe për lehtësuar realizimin e detyrimeve ligjore.

 

The post Sezoni turistik, Tatimet:  Kush jep me qira shtëpitë ta deklarojë, do paguajë 15% të të ardhurave appeared first on Revista Monitor.

Reklama