Home » Jahjaga: Gratë vazhdojnë të hasin në probleme të mëdha në shoqëri

Jahjaga: Gratë vazhdojnë të hasin në probleme të mëdha në shoqëri

Projekti i mbështetur nga USAID, fondacioni Jahjaga si dhe ATRC me temën roli i mediave avancimin e pjesëmarrjes grave qeverisje është realizuar 3 komuna, Ferizaj , Shtërpcë dhe Prizren.

Ky projekt ka për qëllim arritjen e disa objektivave janë mbështetja e grave qeverisje nivelin lokal dhe ngritjen e çështjes gjinore qeverisje, krijimin e komunikimit nivelit qendror dhe lokal dhe bashkëpunimit me komuna mes vete si dhe ofrimin e trajnimit dhe ngritjen e kapaciteteve vet mediave lidhur me avancimin e grave.

Ish-presidentja e vendit, Atifetet Jahjaga është edhe themeluesja e fondacionit Jahjaga, tha se një vend nuk mund ketë zhvillim qëndrueshëm pa pjesëmarrjen e grave përfshirë edhe qeverisjen.

Sot kemi numër shtuar grave politikë, parti, kemi pasur presidente femër dhe nëpër gjitha sferat e jetës, por vajzat e gratë vazhdojnë hasin probleme mëdha shoqëri. Ku janë faktorët dekurajuese për ato gra synojnë pozita”.

“Kosova nuk qëndron keq këtë aspekt, kushtetuta e Kosovës garanton barazi gratë marrin pjesë gjitha sferat, e kushtetua ndalon çdo lloj diskriminimi. Por përkundër premtimeve, gratë këtë qeverisje mbeten jo përfshira udhëheqje, numri i grave deputete ka mbetur pothuajse i njëjti. Asnjëherë nuk ka pasur udhëheqëse femër kuvendit dhe se shumë pozita udhëheqjen nga meshkujt por kjo situatë duhet ndryshojë”, tha Jahjaga.

“Qeveria e tanishme nuk ka shënuar asnjë ndryshim ngase vetëm dy gra udhëheqin ministri. Media mund ketë impakt pozitiv duke iu dhënë hapësirë mediale dhe fokus punën dhe suksesin e femrave dhe media mund bëjë ndryshime këtë fushë”.

Ky është vetë lancimi i këtij projekti, ngaqë sot ka qenë vetëm takimi i parë dhe trajnimet do fillojnë ditëve vazhdim.

Reklama