Të rinjtë serbë po e braktisin Kosovën

Një hulumtim i mëhershëm statistikor e ka bërë OJQ “Aktiv” mjediset serbe jug lumit Ibër tregon për pozitën alarmante rinjve, njofton radiokim.

Vetëm 32% e anketuarve rinj nga mosha 18 – 30 vjeç ka ndërmend mbetet dhe jetën e vet ta ndërtojë vendet kua aktualisht jetojnë.

Proporcionalisht, po ky numër i pyeturve është shumë i vendosur (35%) për t’u larguar ose mendon seriozisht për këtë (33%).

Arsye kryesore për largimin e rinjve nga Kosova është papunësia (48.5%) dhe dëshira për kushte mira për jetesë vende tjera (19.5%).

mesin e pyeturve se a duan t’i braktisin viset ku jetojnë, 56% për qind e tyre kanë thënë se këtë do ta bëjnë gjatë tre vjetëve ardhshëm, transmeton Koha.net.

pyeturit po ashtu kanë thënë se autoritetet vendore nuk kanë mirëkuptim duhur për problemet e rinjve dhe se përgjithësisht nuk përkujdesen mjaft për problemet e tyre (74.6%).

Ky hulumtim i “Aktivit ” është pjesë e programit Point.One kuadër projektit Civic Energy Center përkrahur nga Fondacioni për Shoqëri hapur i Kosovës.

The post Të rinjtë serbë po e braktisin Kosovën appeared first on INSAJDERI.

Reklama