Përfundon konferenca rajonale e Policisë së Kosovës

Sot ka përfunduar konferenca rajonale dy ditore e organizuar nga Policia e Kosovës, e ndihmuar nga Misioni i EULEX-it, cilën morën pjesë drejtorët e policive shteteve rajonale, Shqipërisë, Kroacisë, Maqedonisë dhe Sllovenisë.

Gjatë kësaj konference e cila u vlerësua mjaft e suksesshme, krerët e policive shteteve pjesëmarrëse kanë paraqitur diskutime dhe prezantime ndryshme, cilat janë cilësuar si mjaft dobishme dhe rëndësishme për pjesëmarrësit.

pranishmit u dakorduan për nevojën e intensifikimit tëkomunikimit dhe bashkëpunimit ndërsjellët fusha ndryshme policore, kanë për qëllim luftën ndaj krimit organizuar dhe terrorizmit.

Ushtruesi i Detyrës Drejtorit Përgjithshëm Policisë Kosovës Naim Rexha u shpreh i kënaqur me punimet e kësaj konference.

gjitha delegacionet e konferencës, kanë arritur përfundim : ne duhet përpiqemi rrisim bashkëpunimet ekzistuese brenda rajonit; vetëm duke miratuar një qasje partneritetit rajonal mund trajtojmë sfidat me cilat përballemi si rajon. Jemi përqendruar rëndësinë e bashkëpunimit strategjik, fund fundit do çojë një punë efektive operative për mirën dhe mbrojtjen e gjithë qytetarëve tanë”.

“Policia e Kosovës është shumë e kënaqur ka qenë nikoqire e Konferencës Dytë Rajonale Shefave Policisë dhe falënderon kolegët tanë na janë bashkangjitur konferencë e cila ka qenë jashtëzakonisht e dobishme. gjitha delegacionet e pranishme shpresojnë ky forum vazhdojë dhe partnerët e tjerë rajonal cilët nuk ishin pranishëm këtë rast jenë
pranishëm ndonjë konferencë ardhshme”.

Reklama