Dënohet me burg pronari i HIB Petrol

Gjykata Themelore Prishtinë, seancën e premtes ka shpallur fajtor Kujtim Bucaliun dhe HIB Petrol shpk, për mashtrim Komunës Prishtinës me naftë jocilësore.

Sipas kryetarit trupit gjykues Rrustem Begolli, Kujtim Bucaliu dhe HIB Petrol shpk, me vetëdije kanë mashtruar blerësin, Komunën e Prishtinës duke vepruar kundërshtim me kontratën duke vënë qarkullim produktin e naftës nuk i përgjigjet konformitetit lidhur me lëndët djegëse me ç’rast i kanë shkaktuar Komunës Prishtinës dëm vlerë madhe.

Kujtim Bucaliu u dënua me dënim unik, prej 4 vjet burgim si dhe dënim me gjobë vlerë 15 mijë eurove, shkruan Kallxo.com.

Ndërsa përfaqësuesit juridik HIB Petrol shpk, Shkelzen Hetajt gjykata i shqiptoi dënim unik me gjobë vlerën prej 30 mijë euro.

Po ashtu gjykata ka vendosur konfiskohet edhe autoboti për naftë pronë e kompanisë HIB Petrol shpk furnizoi me naftë jocilësore.

Sipas aktakuzës, Kujtim Bucaliu si personi përgjegjës i personit juridik HIB Petrol Sh.P.K dhe personi juridik HIB Petrol Sh.P.K, intervalin kohor prej 8 shkurt vitit 2012 e deri 30 janar vitit 2014, pas nënshkrimit kontratës kornizë publike e lidhur mes HIB Petrol Sh.P.K dhe dëmtuarës Komunës Prishtinës për furnizimin e 44 institucioneve edukative-arsimore brenda territorit te Komunës se Prishtinës me naftë për ngrohje dhe gjeneratorë, tani i pandehuri, personi përgjegjës i personit juridik HIB Petrol Sh.P.K me vetëdije ka mashtruar blerësin, Komunën e Prishtinës, vazhdimësi me qëllim përfitimit kundërligjshëm fondeve publike.

aktakuzë thuhet se personi juridik HIB Petrol Sh.P.K, gjatë ekzaminimit te kontratës se lartcekur, pasi paraprakisht ka siguruar vajra gazore për ngrohje nga burime paidentifikuara, me anë paraqitjes se rreme fakteve përmes fletëpagesave lidhur me përmbajtjen dhe cilësinë e naftës sipas specifikacioneve kontratës lartcekur e mashtron dhe e nxit Komunën e Prishtinës veprojë dëm pasurisë saj, duke i ofruar produktin e naftës nuk përkon me kriteret dhe cilësinë e karburanteve lëngëta naftës paraparë për vlerën e konformitetit lëndës djegëse, këtë mënyrë duke kaluar deri 80 herë shumë prezencën e sulfurit naftë duke i shkaktuar kështu dëm shkallë madhe dëmtuarës – Komunës Prishtinës.

Me anë këtyre veprimeve, Kujtim Bucaliu akuzohet për veprën penale mashtrimit si dhe personi juridik HIB Petrol Sh.P.K për mashtrim blerësve.

Ky gjykim është rast i shënjestruar për liberalizimin e vizave. /Kallxo.com/

Reklama