Baton Haxhiu humb betejën për 300 mijë euro

Gjykata Themelore e Prishtinës e ka hedhur poshtë padinë për shpifje dhe fyerje ushtruar nga Klan Kosova ndaj organizatës Nisma e Rinjve për Drejtat e Njeriut (YIHR).

Sipas aktgjykimit gjykatës, padia e mediumit Klan Kosova është e pa bazuar dhe asnjë rast nuk është vërtetuar se ekzistojnë elemente shpifjes dhe fyerjes shkaktuara nga organizata YIHR kundrejt mediumit Klan Kosova.

Lajmin e ka bërë ditur Asociacioni i Gazetarëve Kosovës.

Baton Haxhiu, drejtori i këtij mediumi, kishte kërkuar dëmshpërblim rreth 300 mijë euro.

maj vitit 2010, organizata Youth Initiative for Human Rights (YIHR), kishte publikuar një raport quajtur “State of Constriction”, cilin ishin publikuar edhe gjetje për kufizimin dhe raportimin e medieve, me konkretisht për skenën mediale viteve 2008-2009 Kosovë.

Klan Kosova si medium nacional ishte paraqitur këtë raport si medium i cili e “favorizonte Partinë Demokratike Kosovës” gjatë fushatës zgjedhore vitit 2009.

Një muaj pas, konkretisht qershor vitit 2010, Klan Kosova dhe drejtori i saj, Baton Haxhiu, kishin ngritur padi për shpifje dhe fyerje ndaj organizatës “YIHR”.

Paditësi pretendonte se ky publikim i kishte sjellë këtij mediumi humbje materiale nga marketingu dhe dëmtim reputacionit, me ç’rast mediumi fjalë dhe drejtori i saj kishin kërkuar dëmshpërblim për dëmin material dhe jo material vlerë prej 285 mijë euro.

Pretendimet për shkaktim dëmit material, Gjykata Themelore e Prishtinës i ka vlerësuar si pa bazuara, ku dhe e ka refuzuar padinë e mediumit Klan Kosova dhe drejtorit Baton Haxhiu.

dispozitën e aktgjykimit bërë datë 26.04.2018, konstatohet se “Paditësi edhe pse ka pretenduar se e paditura ka shpifur dhe fyer dëm tij nga cilat ka theksuar se i është shkaktuar dëm material mos lidhja e kontratave marketingut, gjykata ka konstatuar se paditësi nuk ka mundur me asnjë provë ta argumentoj se ekziston një dëm i tillë, dhe se veprimet e paditurës ka ekzistuar një nga elementet e shpifjes dhe fyerjes”, thuhet ndër tjera aktgjykimin e Gjykatës Themelore Prishtinës.

Gjykata ka shqyrtuar edhe pretendimet e Klan Kosovës lidhje me dëmtimin e reputacionit këtij mediumi si dëm jo material ndodhur pas publikimit raportit organizatës “YIHR”.

rastin konkret gjykata ka vërtetuar se raportin lëndor nuk ka pas rrënim reputacionit për shkak publikimit bërë faqen 18 raportit lëndor, ku është thënia se paditësja “favorizon PDK”, kjo ngase ky ka qenë një opinion i autorit këtij raporti dhe nuk mund ketë kufizime nga asnjë autoritet, për opinione siç edhe parashihet nenin 8 Ligjit Civil Kundër Shpifjes dhe Fyerjes,” thuhet aktgjykim.

Prandaj gjykata duke u bazuar faktet e sipërpërmendura konstatoi se kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar”, thuhet aktgjykimin e Gjykatës Themelore Prishtinës.

Gjykata Themelore e Prishtinës e ka obliguar paditësin, këtë rast mediumin Klan Kosova t’i mbuloj shpenzimet e procedurës kontestimore paditurës, organizatës “YIHR”, shumë prej 1.019.20 euro.

 

 

 

Baton Haxhiu kërkon 300 mijë euro nga organizata që tha se “Klan Kosova e favorizon PDK-në”

The post Baton Haxhiu humb betejën për 300 mijë euro appeared first on INSAJDERI.

Reklama