Shqipëria, me peshën më të lartë të PPP-ve në rajon

Vendi ynë është shumë i ekspozuar ndaj gangrenës koncesioneve

 

Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), një material studimor përditësuar fundmi, ka vënë dukje se kontratat e Partneritetit Publik Privat (PPP) zënë rreth 8% Prodhimit Brendshëm Bruto (PBB) Shqipëri, teksa vendet e tjera rajonit, kjo peshë është shumë e ulët. grafikun e hartuar nga FMN, i përket vitit 2015, pas Shqipërisë, nivelin lartë PPP-ve e ka Maqedonia, me rreth 5% PBB-së, e ndjekur nga Serbia, Mali i Zi dhe Bosnja, ndërsa Kosova nuk e ka këtë praktikë.

Ballkani është modeli i keq zbatimin e kontratave koncencionare sipas formës Partneritet Publik-Privat (PPP), por Shqipëria qëndron krye listës, pasi ka volumin madh këtyre kontratave raport me PBB, raportoi Fondi Monetar Ndërkombëtar një studim posaçëm ditëve fundit për rolin e PPP investimet publike rajon.
Hapësira e pamjaftueshme fiskale dhe mungesa e efikasitetit sektorin publik e bëjnë financimin privat tërheqës investimet infrastrukturë. Iniciativat e Partneritetit Publik-Privat (PPP) mund jenë një opsion i mundshëm për mobilizimin e kursimet private, për rritur efikasitetin dhe financimin investimet publike.

 

Përfitimet

FMN vlerëson se PPP-të mund ofrojnë përfitime nëse janë mirëplanifikuara dhe menaxhuara. mënyrë veçantë, PPP kombinojnë aftësitë dhe burimet, si sektorin publik ashtu dhe atë privat nëpërmjet ndarjes rreziqeve dhe përgjegjësive. Kjo u mundëson qeverive përfitojnë nga ekspertiza e sektorit privat, dhe u lejon atyre përqendrohen politikë, planifikim dhe rregullim, duke deleguar operacionet e përditshme. PPP vijnë lloje ndryshme, duke filluar nga menaxhimi dhe kontratat e mirëmbajtjes sipërmarrjet e përbashkëta.

 

Rreziqet sjellin

Investimet e PPP, megjithatë, përfshijnë rreziqe fiskale gjitha fazat e projektit, duke përfshirë përgatitjen e buxhetit, prokurimin, financimin dhe menaxhimin e kontratave bazuara performancë.
PPP-të mund gjenerojnë një numër madh llogarish jashtë bilanceve dhe reduktojnë transparencën. Kjo është sidomos e dukshme kontratat e investimeve publike.
Studimet e FMN lidhje me PPP-të Ballkanin Perëndimor, kanë gjetur se menaxhimi i PPP-ve ishte ndër këqijat rang global. Fondi thekson se, është shumë rëndësishme qeveritë marrin drejtimin planifikimin dhe menaxhimin e PPP-ve duke u siguruar se kontratat do sjellin përfitime dhe duke shmangur rrezikun fiskal.

 

Nismat-PPP-ne-Ballkanin-Perendimor-827 Shqipëria, me peshën më të lartë të PPP-ve në rajon

 

Pesë kriteret duhet ndiqen

FMN sugjeron pesë elementet kyçe një qeveri sigurojë koncesione suksesshme PPP janë:

-së pari planifikojë projekte me fizibilitet lartë;

-së dyti, Ministria e Financave duhet sigurojë një kontroll fortë dhe mjaftueshëm secilën fazë projektit PPP, duke përfshirë rinegocimin e mundshëm kontratës;

-së treti, kornizat ligjore kontratave duhet jenë shumë forta;

-së katërti duhet aplikohen politika forta buxhetimit, kontabilitetit dhe raportimit;

-së pesti duhet bërë analiza e duhur e rrezikut fiskal nivel projekti.

FMN vëren se, përvoja e rajonit me Partneritetet Publike-Private ka qenë e kufizuar, por ka gjasë rritet periudhën vijim. Kufizimet ishin për shkak faktorëve ndryshëm, duke përfshirë edhe madhësinë e vogël tregjeve, kornizat e papërshtatshme ligjore dhe rreziqet politike.
Kapaciteti i kufizuar i qeverive rajon është bërë shkak për koncesione jo suksesshme, siç tregohet nga tendenca për nisur projekte PPP, nuk janë shumë gjetura dhe janë përgatitur keq. FMN vlerëson se procesi i integrimit BE mund ndihmojë uljen e rreziqeve politike, ndërsa integrimi rajonal, duke përfshirë planifikimin e investimeve shumëpalëshe.

 

 

The post Shqipëria, me peshën më të lartë të PPP-ve në rajon appeared first on Revista Monitor.

Reklama