Home » Çfarë mund të bëjmë me dëshminë e Mark Zuckerberg

Çfarë mund të bëjmë me dëshminë e Mark Zuckerberg

Mark-Zuckerberg-827 Çfarë mund të bëjmë me dëshminë e Mark ZuckerbergSi CEO i Facebook, edhe anëtarët e tjerë, nuk arrijnë jenë bindës

 

thuash “ fal”, dhe pastaj gjithçka kthehet si parë. Ky është edhe rasti i Mark Zuckerberg, i cili javën e kaluar u përball me stresin e marrjes pyetje gjatë dy ditëve nga Kongresi, gjatë cilit ai u shpreh i penduar. Por vetëm pendimi i Zuckerberg mund shpërblehej një formë tillë, duke mos qenë aspak metaforik, shkruan The Economist.

Gjatë dëshmisë tij, ndërsa CEO i Facebook kërkoi falje për rrjedhjen e informacionit mbi dhënat e 87 milionë përdoruesve tek një firmë e huaj për përdorimin e tyre gjatë një fushate politike, aksionet e kompanisë tij u rritën me 5.7% dhe vlera e tij neto, me 3.2 miliardë dollarë.
Gjatë seancës, Zuckerberg e përshëndeti idenë e veprimit bazë rregulloreve caktuara dhe pranoi, edhe pse me vështirësi, një ligj europian mbi mbrojtjen e dhënave.

Duke thënë mënyrë eksplicite se Facebook ishte përgjegjës për çka ndodhi, ai ia rriti edhe shumë përgjegjësitë kompania e tij duhet mbajë ardhmen. Por rritja sërish çmimin e aksioneve është tregues i diçkaje tejet shqetësuese: se as firmat, as ligjvënësit amerikanë nuk e kanë kuptuar nevojën për ndryshime rrënjësore.
Le ta fillojmë me Facebook. Z. Zuckerberg tha përpara Kongresit se çdo firmë është rritur me shpejtësinë e Facebook ka pasur padyshim edhe gabime gjatë rrugëtimit saj. Po arsyetimi shfajësues nuk ishte fort bindës.

Facebook është kompania e gjashtë e madhe botë. Ai shpenzoi 11.5 milionë dollarë për lobimin Uashington vitin 2017. Thjeshtësia me cilën ai e trajtoi problemin, duke u munduar jetë sa pranë me komunitetin, është thuajse fare e parëndësishme, kur ai vazhdimisht dhe mënyrë flagrante i ka shpërfillur drejtat e përdoruesve për kontrolluar dhënat e tyre. Kompania ka kryer një show premtimesh shumta javët e fundit, duke filluar nga bërja e llogarive privatësisë sa transparente ndaj publikut deri te premtimi për një audit mbi aplikacionet e dyshimta. Por asnjëra prej tyre nuk është e mjaftueshme.

Një hetim i brendshëm rreth asaj se si aplikacionet e palës tretë kanë përdorur dhënat e përdoruesve Facebook nuk është i mjaftueshëm për rivendosur besimin e thyer: ai duhet caktojë një kompani jashtme për kryer një hetim, e cila jetë e pavarur nga Facebook.
bashku edhe me kompanitë e tjera teknologjisë, Facebook duhet zgjedhë një funksionar, puna e cilit do përfshinte edhe lehtësimin e qasjes platforma për kërkuesit e pavarur.

Megjithatë ekziston rreziku Facebook ngrejë mure larta duke u shkëputur nga tjerët: vendimi i fundit për lënë jashtë platformës palët e treta, ka një efekt dyanshëm, si atë mbrojtjes dhënave përdoruesve, edhe atë përforcimit fuqisë saj si burim i këtyre dhënave.

Kërkohen: ligjvënës mirinformuar

Edhe nëse Facebook do vepronte sipas mënyrës mësipërme, sërish do ishte e nevojshme një formë rregullatore e mbrojtjes dhënave Amerikë. Edhe pse Facebook nuk ka thënë asgjë lidhje me këtë, është se e natyrshme përdoruesit e shërbimeve online bëjnë zgjedhje mirinformuara lidhje me ruajtjen e dhënave tyre. Sidoqoftë, çështja përfshin edhe kompani tjera dhe jo vetëm Facebook.
Kjo na çon drejt një shqetësimi tjetër ngritur nga seancat e javës kaluar, është kapaciteti i politikëbërësve për krijuar një legjislacion saktë.

ato pika ku z. Zuckerberg ishte shumë bindës, hetuesit tërhiqeshin. Disa prej tyre nuk ishin dijeni fitimeve kishte gjeneruar kjo kompani nga reklamat, ndërsa një hetues tjetër donte Facebook vendoste fibra optike shtetin e tij. ekonomia e dhënave funksionojë për përdoruesit e saj, ajo duhet ketë padyshim një politikë mirëmenduar dhe jetë e aftë për kryer gjitha ndryshimet e nevojshme mënyrën se si funksionojnë gjigantët e teknologjisë.

The post Çfarë mund të bëjmë me dëshminë e Mark Zuckerberg appeared first on Revista Monitor.

Reklama