Home » “Stop për përmbaruesit” thirrje për një marshim protestues më 1 Maj

“Stop për përmbaruesit” thirrje për një marshim protestues më 1 Maj

Ana Gligorova nga “Stop për autorët e krimit” bërë thirrje për marsh protestues kundër përmbaruesve, sipas saj, po zhvatin qytetarët.

1 maj ne ju bëjmë thirrje atyre tani janë bllokuar dhe ata ishin bllokuar padrejtësisht, ne i bëjmë thirrje gjithë punonjësve ndajnë një tretën e pagës, fituara me shumë vështirësi, ne nxisim gjithë pensionistët cilët ndajnë një tretën e pensioneve tyre edhe pse janë vogla për përmbaruesit , për borxhet virtuale ju jaë shtuar llogaritë e tyre, ne u bëjmë thirrje atyre paguajnë shumat e papaguara 20 vjet e shumë, kjo është kundërshtim me gjitha ligjet, gjithë ata janë diskriminuar dhe varfër, cilët mezi dalin fund dalin protesta.

Marshi i protestës do mbahet 1 Maj, orën 11, hapësirën midis Gjykatës Themelore 1 dhe Televizionit Maqedonas. Ku do kalojë nga Parlamenti, nga Ministria e Drejtësisë dhe do përfundojë para Qeverisë “, ka thënë Anna Gligorova nga ”Stop autorët e krimit”

Pak shoqata prapa iniciativës nuk janë kënaqur me projektligjin për ekzekutimin. Ata kërkojnë zhbllokimin e menjëhershëm gjitha llogarive bllokuara qytetarëve dhe auditimin e punës gjykatave, bankave, agjentëve përmbarimit dhe noterëve.

“Gjenocidi social po na ndodh neve. Ne kërkojmë kriminelët dhe noterët kthehen brenda gjykatës dhe mos pasurohen kuriz popullit, “ka thënë Gligorova.

Reklama