Home » TRI REKOMANDIMET E RAPORTIT TË PROGRESIT PËR LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT – PARALAJMËROHEN PARTITË POLITIKE

TRI REKOMANDIMET E RAPORTIT TË PROGRESIT PËR LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT – PARALAJMËROHEN PARTITË POLITIKE

Raporti kërkon ndryshohet kuadri ligjor rregullon partinë politike dhe financimin e fushatës bazë një mendimi Komisionit Venecias për siguruar zbatim efektiv, përgjegjshmëri dhe transparencë”. Tri rekomandimet e Raportit Progresit për luftën kundër korrupsionit – paralajmërohen partitë politike Raporti i Progresit për Kosovës, për vitin 2018, i […]

The post TRI REKOMANDIMET E RAPORTIT TË PROGRESIT PËR LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT – PARALAJMËROHEN PARTITË POLITIKE appeared first on UlpianaPress.

Reklama