Home » Liberalizimi i vizave për Kosovën – gjithçka që thuhet në Raportin e Progresit

Liberalizimi i vizave për Kosovën – gjithçka që thuhet në Raportin e Progresit

Raporti i Progresit për Kosovën nuk e ka bërë qartë kur do liberalizohen vizat, edhe pse ka theksuar se ratifikimi i Marrëveshjes Kufirit me Malin e Zi shënon një përparim vendit këtë çështje.

dokumentin e përpiluar nga Komisioni Evropian bëhet e qartë se deri momentin kur Parlamenti dhe Këshilli i Evropës do ta miratojnë heqjen e vizave për Kosovën, vendi duhet forcojë luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar.

Madje, togfjalëshi “liberalizim i vizave” përmendet vetëm katër herë raport. Këto detaje shfaqin paqartësinë e Raportit Progresit lidhur me çështjen e heqjes vizave për qytetarët e Kosovës.

“Kosova ka vazhduar adresojë prioritetet e përcaktuara Raportin e vitit 2016. nga viti 2012, Komisioni ka lëshuar katër raporte mbi avancimin e Kosovës drejt liberalizimit vizave”, thuhet raport.

4 maj 2016, Komisioni paraqiti një propozim legjislativ për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, me qëllimin se deri ditën e miratimit liberalizimit vizave nga Parlamenti dhe Këshilli Evropian, Kosova duhet ta ketë ratifikuar marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi dhe forcojë luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit”

Po ashtu, raport thuhet se Kosova është një fazë hershme dhe është nivel përgatitës luftën kundër korrupsionit.

periudhën raportuese, është bërë përparim proceset e hetimeve dhe ndjekjeve penale rasteve nivelit lartë korrupsionit, duke përfshirë edhe dënime përfundimtare.

Progres uedhe për konfiskimin paraprak pasurisë, edhe pse konfiskimet finale mbeten nivel ulët.

“Korrupsioni është i përhapur dhe mbetet një çështje shqetësuese. Nevojiten përpjekje përbashkëta për trajtuar këtë problem një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe strategjike. Pasi rekomandimet raportin e vitit 2016 janë adresuar vetëm pjesërisht, ato mbeten vlefshme. vitin e ardhshëm, Kosova duhet veçanti t’i ndërrmarrë këto hapa:

– rritjen e numrit prokurorëve Prokurorinë Speciale për hetimin dhe ndjekjen penale rasteve korrupsionit nivelit lartë dhe ofrimin e trajnimeve për forcuar kapacitetet e tyre për kryer hetime financiare, konfiskimin e pasurisë dhe mbrojtjen efektive dëshmitarëve; ndryshojë kuadrin ligjor, duke e sjellë atë përputhje me standardet evropiane;

sigurohen se raportet financiare dhe raportet e publikimit fushatave nga partitë politike botohen dhe auditohen vazhdimisht dhe zbatohen sanksione për shkelje ligjeve përkatëse”, thotë raporti.

Po ashtu, raporti kërkon ndryshohet kuadri ligjor rregullon partinë politike dhe financimin e fushatës bazë një mendimi Komisionit Venecias për siguruar zbatim efektiv, përgjegjshmëri dhe transparencë”. /Insajderi.com

The post Liberalizimi i vizave për Kosovën – gjithçka që thuhet në Raportin e Progresit appeared first on INSAJDERI.

Reklama